Prezentácia výsledkov Globálneho monitora podnikania za rok 2011 (GEM)

17. februára 2012 o 9.00 hod., Pálffyho palác v Bratislave


02. 02. 2012 13.09 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pod záštitou dekana Fakulty managementu UK prof. RNDr. Jozefa Komorníka, DrSc., sa v piatok 17. februára 2012 uskutoční Konferencia na podporu iniciatívy SBA.

Súčasťou konferencie bude aj prezentácia výsledkov Globálneho monitora podnikania za rok 2011 (GEM).

Bližšie informácie o konferencii