Hhabilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Dušana Buchvalda, PhD.

24. júna 2011 o 10.45 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


03. 06. 2011 12.54 hod.

MUDr. Dušan Buchvald, PhD. je odborný asistent na Detskej dermatovenerologickej klinike LF UK a DFNsP  v Bratislave

Téma habilitačnej prednášky: Možnosti in vitro diagnostiky kontaktnej precitlivenosti

Téma habilitačnej práce: Súčasný priebeh atopickej dermatitídy a kontaktného ekzému – etiopatogenetické, epidemiologické a diagnostické aspekty

Študijný odbor: 7.1.13. dermatovenerológia