Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PaedDr. Ľubomíry Benčurikovej, PhD.

29.3.2012 o 9:00 na FTVŠ UK v aule prof. Stráňaia


Dekan FTVŠ UK doc. PaeDr. Miroslav holienka, PhD.
oznamuje,
že na FTVŠ UK v Bratislave sa v aule prof. Stráňaia
dňa 29. marca 2012 o 9.00 h uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pracovníčky Katedry športov v pírode a plávania FTVŠ UK

PaeDr. Ľubomíry Benčurikovej, PhD.

Habilitačná prednáška na tému: „Optimalizácia výučby plaveckých zručností detí predškolského veku“ sa uskutoční o 9. hodine.
Obhajoba habilitačnej práce na tému: „Vybrané faktory ovplyvňujúce základné plavecké zručnosti detí predškolského veku“  sa uskutoční o 11. hodine.