Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Pavla Zonču, PhD.

24. júna 2011 o 9.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LFUK, Špitálska 24, Bratislava


03. 06. 2011 12.37 hod.

MUDr. Pavel Zonč, PhD., Oberarzt, Zentrum für viszeral und minimal invasive Chirurgie, Köln am Rhein

Téma habilitačnej prednášky: Fast track v kolorektální chirurgii

Téma habilitačnej práce: Současný pohled na indikace chirurgické léčby divertikulitídy, její kontroverze a výsledky chirurgické léčby

Študijný odbor: 7.1.7. chirurgia