Udeľovanie medailí a ocenení Pedagogickej fakulty UK

6. decembra 2011, Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


28. 11. 2011 08.42 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pedagogická fakulta UK (PdF UK) organizuje slávnostné zhromaždenie akademickej obce fakulty, ako aj slávnostné zasadnutie vedeckej rady fakulty pri príležitosti aktu oceňovania, ktorým sa zavŕšia oslavy 65. výročia jej založenia.

Dňa 6. decembra 2011 udelí PdF UK v Aule UK medaily a pamätné ďakovné listy. Slávnostný akt sa uskutoční od 13.00 do 15.00 hod. za prítomnosti rektora a prorektorov UK, ako i dekanov ostatných fakúlt UK a pozvaných hostí.

Bližšie informácie