Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce MUDr. Miriam Čiljakovej, PhD.

14. decembra 2011 o 13.00 h - habilitačná prednáška a dňa 15. decembra 2011 o 12.00 h - obhajoba habilitačnej práce vrámci zasadnutia Vedeckej rady JLF, Dekanát JLF - zasadacia miestnosť VR, Malá hora 4A, Martin


01. 12. 2011 14.33 hod.
Od: Monika Frndová

Dňa 14.12.2011 o 13.00 sa uskutoční verejná habilitačná prednáška a dňa 15.12.2011 o 12.00 sa bude konať v rámci zasadnutia Vedeckej rady JLF UK obhajoba habilitačnej práce v študijnom odbore 7.1.10. pediatria odbornej asistentky  Kliniky detí a dorastu JLF UK  a UNM v Martine

MUDr. Miriam Čiljakovej, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: „90 rokov liečby detskej "cukrovky"“

Téma habilitačnej práce: „Diabetická autonónma neuropatia v detskom veku“