Vyšlo februárové číslo časopisu Naša univerzita!


22. 02. 2012 15.41 hod.
Od: Naša univerzita;

Toto vydanie univerzitného časopisu venujeme predstaveniu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Prinášame informácie o laboratóriu ultrarýchlej laserovej fotoniky, ktorým sa môže pochváliť Prírodovedecká fakulta UK, ako aj o novinke v študijnej ponuke FiF UK – stredoeurópske štúdiá. Priblížime Vám najväčšiu vysokoškolskú zbierku hračiek pre deti z Tanzánie – Komenského zbierku hračiek, ktorá sa uskutoční od 19. do 30. marca 2012. Píšeme aj o tom, aký bol úspech dní otvorených dverí na našich fakultách. V rozhovore Vám predstavíme novú kvestorku UK, ktorou je od 1. januára Monika Tarabová.Naša univerzita - február 2012


Príjemné čítanie Vám želá

Lenka Miller,
vedúca redaktorka Našej univerzity