Súťaž pre študentov UK o najlepší plagát na propagáciu programu ERASMUS

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vyhlasuje súťaž pre študentov UK o najlepší plagát pri príležitosti 25. výročia programu ERASMUS na tému: Propagácia programu ERASMUS.


24. 02. 2012 13.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na autorov troch víťazných návrhov čakajú finančné odmeny 150, 100 a 50 EUR.

Bližšie informácie