Rektorské voľno študentom UK - 5. apríla 2012


27. 02. 2012 14.54 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V súvislosti s veľkonočnými sviatkami rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., udelil na štvrtok 5. apríla 2012 rektorské voľno študentom UK - s výnimkou študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK, ktorých výučba sa koná v prenajatých priestoroch.