Rektor UK prijal belgického veľvyslanca

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dnes (23. 2. 2012) na stretnutí veľvyslanca Belgického kráľovstva Waltera Liona.


23. 02. 2012 15.57 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Veľvyslanec Lion opísal vysoké školstvo v Belgicku a načrtol možnosti štúdia na belgických univerzitách. Zároveň vyzdvihol význam študijného programu nederlandistika na Univerzite Komenského, ktorý ponúka Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK. Spolu s rektorom UK hovorili ďalej o možnostiach spolupráce a prípadnej praxe pre študentov.

Na stretnutí sa zúčastnili aj prorektor pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., a vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. Magdaléna Belková.Foto: Kancelária rektora UK