Katedra etnológie sprístupnila výstavu vo foyeri UK

Vo foyeri hlavnej budovy Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí otvorili včera 16. februára 2012 výstavu venovanú 90. výročiu existencie odboru národopis/etnológia na Filozofickej fakulte UK.


17. 02. 2012 09.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Výstava je prehliadkou histórie odboru etnológia, resp. národopis. Vďaka fotografickej dokumentácii, kresbám i textom približuje výskumy katedry, zahraničnú spoluprácu i ďalšie aktivity. Je tu možné vidieť aj niekoľko predmetov, ako fotoaparát používaný pri výskumoch v 60. a 70. rokoch, diktafón z 80. a 90. rokov či unikátnu richtársku palicu.

„Jedným z podnetov vzniku tejto prezentácie bola príprava reprezentačnej publikácie k 90. výročiu vzniku Filozofickej fakulty UK,“ hovorí vedúca katedry prof. PhDr. Marta Botíková, CSc. Zhromaždili vtedy množstvo zaujímavých dokumentov o dejinách odboru etnológia. „Ako jeden z prvých sa totiž národopis (vtedy v rámci štúdia geografie) začal vyučovať na novej fakulte novej univerzity nového štátu,“ vysvetľuje profesorka Botíková.

Ďalšou dôležitou okolnosťou, ktorá umožnila vznik tejto výstavy, je sformovanie nového študijného programu muzeológia, ktorý sa tvorí v rámci Katedry etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK.

Výstava potrvá do začiatku marca 2012.

V týchto dňoch katedra organizuje slávnostné Dni Katedry etnológie a kultúrnej antropológie. Oslavy pokračujú dnes 17. februára medzi 10.00 – 13.00 h slávnostným zhromaždením v Moyzesovej sieni.

Program osláv

Foto: OVV RUK