Indický veľvyslanec na UK

Dňa 22. februára 2012 rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal veľvyslanca Indickej republiky na Slovensku Rajivu Misru.


22. 02. 2012 14.47 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Spolu s prorektorom pre medzinárodné vzťahy doc. RNDr. Ing. Ľudomírom Šlahorom, CSc., a vedúcou Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK Mgr. Magdalénou Belkovou hovorili o možnej spolupráci a aktivitách, ktoré by študentom a zamestnancom UK priblížili krajinu, kultúru a vysoké školstvo v Indii.

Foto: Kancelária rektora UK