Cudzinci sa u nás budú učiť slovenský jazyk a kultúru

Bratislava 28. júna 2019: Univerzita Komenského v Bratislave tradične privíta zahraničných študentov a cudzincov, ktorí sa u nás budú učiť slovenčinu a našu kultúru. Tento ročník s podtitulom „100. výročie založenia Univerzity Komenského v Bratislave“ bude prebiehať od 1. do 19. júla 2019. Letnú univerzitu slovenského jazyka a kultúry organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK už po 29. raz.


Program Letnej univerzity sa začína otváracím ceremoniálom, ktorý sa uskutoční v kongresovej sále v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii  dňa 1. júla 2019 o 16.00 hod. Program prebieha vo všetkých jazykových úrovniach (A1 – C1) a pre posilnenie jazykových kompetencií sú pripravené náročnejšie, no o to zaujímavejšie voliteľné lingvisticko-komunikačné semináre (napr. kapitoly zo štylistiky, etymológie, diskusný klub či škola drámy). Popri vzdelávaní ponúka škola pestrý sprievodný program ako jazykovednú prednášku, stretnutie so známym historikom, s archeologičkou, nácvik folklórnych tancov, ľudových piesní a gastronomický workshop. Na programe sú aj fakultatívne výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami do blízkeho aj vzdialeného okolia Modry, exkurzia do najkrajších miest Slovenska a pamiatok zapísaných v Svetovom dedičstve UNESCO i multimediálne spracovanie navštívených miest a neopakovateľných momentov do spoločnej Kroniky LU 2019. Slávnostné ukončenie Letnej univerzity sa bude konať v Modre-Harmónii dňa 18. júla 2019 o 16.30 hod.

K učeniu slovenčiny motivujú študentov rôzne pracovné i osobné dôvody. „Žijem na Slovensku už roky, ale je pre mňa ťažké učiť sa jazyk systematicky popri zamestnaní a rodine. Dúfam, že vzdelávanie počas troch týždňov bez rozptyľovania mi pomôže zlepšiť moju slovenčinu,“ hovorí Tamás Miklós Berki z Maďarska. Francúzska Nicole Dailcroix často cestuje na Slovensko a má tu i slovenských priateľov. Slovenčine rozumie, ale rada by si precvičila konverzáciu. „Moja matka, pôvodom zo Slovenska, nedávno zomrela a ja by som si chcel uctiť jej pamiatku tým, že navštívim miesto jej aj mojich predkov a naučím sa viac o ľuďoch, kultúre, histórii a geografii Slovenska,“ prezradil zas Thomas Rebold z USA.

Primárnym cieľom je naučiť a zdokonaliť sa v slovenskom jazyku, ale aj rozšíriť jazykovedné, literárne či kultúrne a historické poznatky o Slovensku a Bratislave ako hlavnom meste SR, rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch a získať zručnosti na úspešné absolvovanie prijímacích testov všeobecných študijných predpokladov (SCIO testy). Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry sa uskutoční pod záštitou rektora UK Mareka Števčeka.