Univerzita Komenského privítala zahraničných študentov

V pondelok 18. septembra 2017 sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo slávnostné privítanie zahraničných študentov na UK. Súčasťou podujatia bol príhovor prorektorky UK prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., prezentácie Studia Academica Slovaca, Erasmus Student Network Slovakia, ubytovacích zariadení UK, ale napríklad i zaujímavá prednáška etnológov Filozofickej fakulty UK o Slovákoch očami cudzincov.


V akademickom roku 2017/2018 prichádza na UK študovať spolu 359 zahraničných študentov, z toho 347 v rámci programu Erasmus+ (zo 121 univerzít) a 12 na základe bilaterálnych dohôd (z 5 univerzít).

Na UK bude v rámci programu Erasmus+ študovať 158 mužov a 189 žien. Najviac z nich prichádza zo Španielska (104), po ktorom nasledujú Portugalsko (44), Taliansko (42) a Francúzsko (34). Medzi "erasmákmi" nechýbajú zástupcovia Turecka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Slovinska, Rumunska atď.

Až 158 z nich prichádza na Fakultu managementu UK, kde budú študovať aj 3 študenti na základe bilaterálnych výmen (t. j. spolu 161 zahraničných študentov). Lekárska fakulta UK privíta 30 Erasmus+ študentov, Právnická fakulta UK 28 študentov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 23 študentov programu Erasmus+ a 2 študentov na základe bilaterálnych výmen a napr. Filozofická fakulta UK 21 Erasmus+ študentov a 3 v rámci bilaterálnych dohôd.

Fotoalbum z podujatia - Facebook UK

Viac informácií o slávnostnom privítaní zahraničných študentov na UK vám prinesieme v októbrovom čísle časopisu Naša univerzita.