Študenti UK organizujú letné školy pre stredoškolákov

Počas štyroch letných týždňov (17. júl – 11. august 2017) sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK) konajú až tri dvojtýždňové letné školy – programovania, matematiky a fyziky – určené pre stredoškolákov a žiakov základných škôl. Ich organizátormi sú študenti Univerzity Komenského z občianskeho združenia Trojsten.


V poradí už piaty ročník letných škôl privíta spolu 300 študentov z celého Slovenska, ktorí počas letných prázdnin vymenia oddych pri vode za spoločné chvíle s rovesníkmi pri učení sa programovania, matematiky či fyziky. „Rozsah vedomostí, ktoré tu môžu získať, ďaleko presahuje rámec stredoškolských osnov,“ približuje za organizátorov Matej Badin, študent FMFI UK.

Študenti UK si pre účastníkov letných škôl pripravili viac ako 150 prednášok na rôzne základné, ale aj pokročilé témy v matematike, fyzike či v zlepšovaní si algoritmického myslenia. Okrem množstva odborného programu však nechýba ani pestrý výber voľnočasových aktivít doplnený o zaujímavé workshopy. V nich si môžu účastníci rozvíjať napríklad svoje soft-skills.

Všetky tri letné školy pripravilo vyše 50 dobrovoľníkov. Účasť na letných školách je bezplatná. Sme však presvedčení o tom, že čas a investovaná snaha sa zúročia v budúcom profesijnom raste všetkých zúčastnených,“ dodáva Matej Badin z OZ Trojsten.

 

Občianske združenie Trojsten bolo založené v roku 1994, tradícia voľnočasových aktivít pre nadaných stredoškolákov (korešpondečné semináre) však siaha na Slovensku až do 80. rokov. Okrem letných škôl korešpondenčných seminárov pravidelne pripravuje aj týždňové sústredenia pre najlepších riešiteľov, Letný tábor Trojstenu a tímové súťaže v počítaní kreatívnych príkladov NÁBOJ, sériu zážitkovo-populárnych prednášok pre stredoškolákov a žiakov základných škôl, ako aj množstvo ďalších aktivít, ktoré pokrývajú až 140 dní v roku.