Ocenenie pre Univerzitu Komenského za program ERASMUS

Prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave (UK) pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., si dňa 26. septembra 2017 na konferencii "Od programu Erasmus k Erasmus+“ pri príležitosti 30. výročia programu ERASMUS prevzala z rúk Mgr. Ireny Fonodovej, výkonnej riaditeľky Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, ocenenie pre Univerzitu Komenského za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 - 2017.


"K získaniu tohto ocenenia prispeli akademickí funkcionári, ktorí v uvedených rokoch viedli univerzitu a dali priestor myšlienke internacionalizácie, ako aj všetci akademickí i administratívni pracovníci, ktorí sa zúčastňovali na mobilite, motivovali pre ňu  študentov UK a zapájali sa do európskych projektov, vďaka ktorým je UK v uvedených oblastiach najaktívnejšou vysokou školou na Slovensku," uviedla Mgr. Magdaléna Belková, vedúca Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK.