Univerzita Komenského prijala preventívne opatrenia

Bratislava 5. marca 2020: Lekárska fakulta UK dnes v dopoludňajších hodinách zaznamenala jeden prípad zahraničného študenta, ktorý prejavoval príznaky infekčného ochorenia. Fakulta preto okamžite privolala záchrannú službu. Z preventívnych dôvodov nariadil dekan LF UK prof. Juraj Šteňo prerušiť výučbu na Lekárskej fakulte UK v Bratislave s okamžitou platnosťou do pondelka 9. marca 2020 do 12.00 hod., kým sa nepreukáže, čo bolo príčinou príznakov daného študenta. Voľno udelil rovnako študentom aj zamestnancom.


Vzhľadom na výskyt koronavírusu v ostatných krajinách berie Univerzita Komenského situáciu vážne, a preto pre istotu prijíma toto opatrenie s cieľom predísť aj najmenším pochybnostiam.

Univerzita Komenského v Bratislave si ako univerzita s najväčším počtom študentov uvedomuje zodpovednosť voči svojim študentom a zamestnancom. V pondelok 2. marca 2020 sa na pôde UK konalo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu. Členmi pracovnej skupiny sú renomovaní odborníci z oblasti medicíny, infektológie a virológie, ako aj riaditelia oboch študentských domovov UK.

Na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia prijala Univerzita Komenského viacero opatrení. V spoločných priestoroch, v sociálnych zariadeniach vrátane priestoru pred učebňami a na internátoch umiestnila dezinfekčné prostriedky, zvýšila mieru dezinfekcie priestorov a umiestnila informačné letáky o spôsoboch zníženia rizika nákazy.

Aktualizácia správy k 7. marcu 2020
Výsledok vyšetrenia na koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 je u zahraničného študenta Lekárskej fakulty UK negatívny. Lekárska fakulta UK v pondelok obnoví prednášky aj praktickú výučbu a svojich študentov a zamestnancov bude informovať o detailoch. Situáciu pozorne sleduje aj vedenie univerzity a akonáhle by bolo potrebné prijať ďalšie opatrenia, budeme okamžite informovať.

Aktualizácia správy k 8. marcu 2020 - prerušenie prezenčnej výučby