Tri najsilnejšie inštitúcie budú spolupracovať vo vede

Bratislava 24. júna 2019: Tri najvýznamnejšie slovenské vedecké inštitúcie budú spolupracovať s cieľom tvoriť špičkovú vedu, konkurencieschopnú vo svetovom meradle. Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a Slovenská akadémia vied (SAV) dnes podpísali memorandum o spolupráci v oblasti vedy na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.


Dve najsilnejšie univerzity a akadémia vied vytvoria vedecký klaster s cieľom zlepšiť poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a prispieť k rozvoju vedy, vzdelanosti a kultúry spoločnosti. Poslaním vedeckého klastra bude najmä pozdvihnúť národný a medzinárodný profil inštitúcií a získať mimoriadne kvalitných študentov, vedcov, odborných zamestnancov, ako aj investície. Svoje aktivity budú koordinovať, aby spolu tvorili špičkovú vedu porovnateľnú so svetom a aby podporili spoločenský, ekonomický, kultúrny a environmentálny blahobyt a prosperitu krajiny.

„Podpis tohto memoranda je vyústením niekoľkomesačných snáh našich troch inštitúcií a zmyslom je, aby sme sa z konkurentov stali spojencami. Chceme, aby slovenská veda bola konkurencieschopnejšia než doposiaľ a tomu má slúžiť to, že tri najsilnejšie vedecké inštitúcie v tejto republike sa spájajú, aby si vzájomne pomáhali,“ povedal rektor Univerzity Komenského Marek Števček. Zároveň dodal, že sa chcú spoločne vyjadrovať k celospoločenským otázkam, aby ich hlas znel intenzívnejšie, jasnejšie a zreteľnejšie.

Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar uviedol: „Potrebujeme vybudovať silnú výskumnú infraštruktúru, a preto dnes podpisujeme memorandum o spolupráci. Chceme vyslať nielen dovnútra našich organizácií, ale i do sveta silný signál, že ako tri najsilnejšie vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku chceme na medzinárodnom poli postupovať spoločne.“

Podľa predsedu SAV Pavla Šajgalíka sa začína nová spolupráca medzi univerzitami a Slovenskou akadémiou vied. „Táto spolupráca má nesmierny význam aj preto, že Slovensko sa trápi a borí s odlivom študentov do zahraničia či blízkosťou Brna, ktoré nám „kradne“ vedeckých pracovníkov. Pevne verím, že toto memorandum nastaví bariéru týmto dvom procesom. Taktiež je veľmi rozumné, aby vybudované špičkové vedecké pracoviská mali spoločné zastrešenie a aby prechod ľudí medzi inštitúciami, ktorí sa chcú spolupodieľať na prebiehajúcich výskumoch, bol bezproblémový.“

Väčšina vedy na Slovensku je tvorená prevažne pracovníkmi SAV, UK a STU. Ich vedci vyprodukujú viac ako 55 % všetkých vedeckých publikácií evidovaných v databáze Web of Science spomedzi všetkých inštitúcií zo Slovenska. V prípade karentovaných publikácií je to až 70 % celkovej slovenskej produkcie.