Knižnice sú zatvorené. Čo teraz?

Mimoriadna situácia a prerušenie prezenčnej výučby ovplyvnili aj návštevu knižníc – všetky sú až do odvolania zatvorené. Vo väčšine prípadov však výučba naďalej prebieha dištančnými metódami, mnohí študenti tiež píšu svoje bakalárske či diplomové práce a bez prístupu k odbornej literatúre je to naozaj náročné. Naša Akademická knižnica UK však poskytuje vzdialený prístup, cez ktorý sa dostanete ku všetkým materiálom potrebným k vášmu štúdiu online.


Aké máme možnosti?

Dobrou správou je, že ku všetkým univerzitou predplácaným externým informačným zdrojom sa môžete dostať z prostredia mimo UK. Potrebujete si však nastaviť vzdialený prístup, a to buď cez proxy v prehliadači (inštrukcie poskytuje knižnica), alebo nastavením VPN (inštrukcie poskytuje CePIT). Vzdialený prístup nie je novinka, knižnica ho už poskytla množstvu používateľov. V posledných týždňoch ho sprostredkovala už niekoľkým stovkám študentov i vedecko-pedagogických pracovníkov. Odporúčame preto kontaktovať priamo pracovníkov knižnice (kniznicavili.uniba.sk), ktorí vám poskytnú presné inštrukcie ako postupovať pri nastavení vzdialeného prístupu, ktorý vám umožní prístup k elektronickým zdrojom.

Dostupné online zdroje

Na stránke externých informačných zdrojov, v jej dolnej časti, nájdete kredibilné, voľne dostupné odborné a vedecké zdroje, ku ktorým sa dostanete kedykoľvek a bezplatne. Sú tam tisíce zdrojov  z rôznych odborov. Viacerí naši pedagógovia navyše vydali elektronické študijné materiály, ktoré sú voľné dostupné cez online katalóg. Takýchto publikácií má knižnica v databáze stovky. Lekárska fakulta UK ma takéto zdroje uvedené napríklad na svojej stránke.

Licencované zdroje obsahujú plné texty viac ako 300-tisíc odborných a vedeckých kníh renomovaných vydavateľstiev a približne 90-tisíc titulov časopisov. Knižnica má teraz navyše k dispozícii aj skúšobné prístupy do Cambridge Journals, kde je kolekcia vyše 350 významných časopisov z prírodných vied, technológií, medicíny, humanitných a spoločenských vied a Gale Reference Library, kde je viac ako 28-tisíc časopisov, množstvo elektronických knižných edícií, vrátane encyklopédií a slovníkov.

Viaceré české knižnice pripravili kolekcie voľne dostupných zdrojov. Pracovníci Akademickej knižnice UK pracujú na identifikácii takýchto zdrojov a priebežne aktualizovaný sumár zverejňujú na dedikovanej webovej stránke

Dostupné online zdroje ponúka aj JSTOR, akademická databáza s viac ako 6-tisíc elektronickými knihami a viac ako 150 časopismi, ktorá však sprístupnila len určitú časť materiálov svojej databázy.

Voľne dostupné zdroje si môžete nájsť aj cez Google, ich dôveryhodnosť však môže byť otázna. Využite radšej možnosť vzdialeného prístupu k univerzitným databázam. Veríme, že napriek obmedzeniam zvládnete vaše štúdium a písanie záverečných prác ľahšie aj vďaka týmto tipom. 

 

Kontakty knižnice:

e-mail: kniznicavili.uniba.sk

Tel.:     +421-2-9010 9937, +421-911-42 33 44

FB Akademickej knižnice UK