Aktuálny režim Podateľne a Oddelenia vzdelávania RUK

S cieľom zabezpečiť ochranu zdravia študentov ako aj zamestnancov UK fungujú jednotlivé oddelenia Rektorátu UK v špeciálnych režimoch. Robíme všetko pre to, aby táto situácia čo najmenej znižovala komfort našich kolegov, študentov ako aj tretích strán. Prosíme vás o ústretovosť a spoluprácu v tomto období.


Podateľňa UK nie je pre verejnosť otvorená. Listy a dokumenty prijímame výlučne poštou.

Adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 440
814 99 Bratislava 1

Číslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy je E0006633599.

Oddelenie vzdelávania RUK zrušilo úradné hodiny až do odvolania. Využívajte preto mailovú komunikáciu. V mimoriadnych prípadoch kontaktujte vedúcu oddelenia Ing. Ivanu Hladíkovú, ktorá navrhne individuálny postup.

Vydávanie dokladov o ukončení štúdia je zatiaľ pozastavené do 15. apríla 2020.

Kontakty na Oddelenie vzdelávania RUK

Ďakujeme za pochopenie. Situáciu ohľadom šírenia koronavírusu (COVID-19) neustále sledujeme a vyhodnocujeme. Veríme, že zodpovedný prístup každého z nás môže prispieť k zníženiu šírenia tohto ochorenia a čo najskôr sa budeme môcť vrátiť k štandardnému životu a režimu prevádzky.