Vedúci/a ekonomického úseku

Žiadosti zasielajte do 10 .02. 2023.


23. 01. 2023 09.27 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

Miesto práce: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01. 04. 2023
Mzdové podmienky (brutto): 1 800 EUR/mesiac
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Tarifný plat pri VŠ vzdelaní podľa 10. platovej triedy zákl. stupnice plat. taríf je v rozpätí 1166 eur – 1 399,50 eur v závislosti od doby započítanej praxe + osobný príplatok až do výšky platovej tarify za podmienok podľa Platového poriadku Univerzity Komenského.

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • koordinuje, usmerňuje a kontroluje prácu podriadených oddelení,
 • pripravuje návrh na rozdelenie dotácií pre súčasti univerzity,
 • pripravuje rozpočet nákladov a výnosov za univerzitu,
 • pripravuje návrh rozpočtu rektorátu univerzity,
 • koordinuje, usmerňuje a kontroluje proces rozpočtovania na univerzite,
 • pripravuje návrh výročnej správy o hospodárení rektorátu,
 • pripravuje návrh výročnej správy o hospodárení univerzity,
 • pripravuje údaje, informácie a prehľady o hospodárení pre vedenie univerzity, ministerstvo a štatistické orgány,
 • koordinuje obeh účtovných dokladov,
 • sleduje plnenie finančného plánu výnosov a nákladov univerzity,
 • koordinuje plnenie daňových povinností univerzity (daň z príjmu právnických osôb, DPH, daň z motorových vozidiel),
 • koordinuje práce na účtovnej závierke rektorátu univerzity,
 • koordinuje práce na účtovnej závierke univerzity,
 • koordinuje proces konsolidáciu za univerzitu do Centrálneho konsolidačného systému,
 • kontroluje realizáciu platobného styku cez informačný systém Štátnej pokladnice za rektorát,
 • realizuje controlling za RUK a UK,
 • koordinuje fakturáciu odberateľom rektorátu univerzity,
 • koordinuje práce súvisiace s upomínaním pohľadávok rektorátu univerzity,
 • koordinuje rozdelenie a zúčtovanie štipendií pre zahraničných štipendistov vlády,
 • kontroluje finančné operácie v pokladni rektorátu univerzity,
 • metodicky usmerňuje prácu útvaru,
 • spolupracuje pri výkone kontrolných činností na rektoráte univerzity,
 • spolupracuje pri výkone auditu na univerzite,
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • 5 dní platenej dovolenky navyše,
 • príspevok na III. pilier DDS
 • finančná odmena pri pracovných a životných výročiach,
 • možnosť využitia rekreácie aj vo vlastnom zariadení pri Richňavskom jazere 4km od Banskej Štiavnice - v lete kúpanie, pešia turistika a cykloturistika, v zime lyžovanie v stredisku Salamander a využitie rekreácie vo vlastných zariadeniach pri Modre

 

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku: 100%

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku, 
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní, 
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač/ka súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu ludmila.zrubcovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave,
Rektorát, Šafárikovo nám. 6,
814 99 Bratislava

s označením „Výberové konanie“ v termíne do 10 .02. 2023.

 

Požiadavky na zamestnancov

Pozícii vyhovujú uchádzači a uchádzačky so vzdelaním

Vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Ekonomické

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Office - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Riadiace schopnosti, zodpovednosť, iniciatívnosť, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť a odolnosť pri práci v časovom strese, znalosť práce v IS SAP a IS Štátnej pokladnice výhodou.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Ľudmila Zrubcová
E-mail: ludmila.zrubcovauniba.sk