Odborný referent vedy, výskumu a doktorandského štúdia

Žiadosti môžete zasielať do 23. 6. 2023


16. 06. 2023 13.30 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: optimálne 1. 7. 2023/1. 9. 2023
Mzdové podmienky (brutto):
1 100 EUR/mesiac
Uvedená výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú výšku mzdy po skončení skúšobnej doby (3 mesiace). Skutočná výška mzdy bude upravená v súlade s Vašimi odbornými znalosťami, schopnosťami a inými osobnými charakteristikami, v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Metodické usmerňovanie fakúlt v oblasti doktorandského štúdia,
 • Zabezpečovanie činnosti súvisiacej s akreditáciou študijných programov tretieho stupňa
 • Vedenie evidencie absolventov doktorandského štúdia na UK, kontrola a vyhotovovanie diplomov absolventov doktorandského štúdia
 • vypracovávanie štatistiky o počte doktorandov a absolventov doktorandského štúdia na UK Vypracovávanie štatistiky o počte doktorandov a absolventov doktorandského štúdia na UK
 • Verifikácia dokladov doktorandského štúdia
 • Spolupodieľanie sa na zabezpečovanie a organizovaní akcií spadajúcich pod Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia

Zamestnanecké výhody, benefity

5 dní dovolenky naviac v rámci kolektívnej zmluvy
Možnosť výkonu časti pracovného výkonu z domu
Príspevok d doplnkového dôchodkového sporenia v výške podľa kolektívnej zmluvy
Multisport karta
Možnosť rekreácie v univerzitných rekreačných zariadeniach za zvýhodnené ceny
Jazykové kurzy a školenia poskytované zamestnávateľom a partnerskými univerzitami
Práca v centre Bratislavy

 

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:

 • Žiadosť
 • Motivačný list
 • Štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku
 • Overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní a odbornej praxi,
 • Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované vyššie uvedené dokumenty zašlite najneskôr do 10 dní od zverejnenia na adresu:
Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát, Šafárikovo námestie č. 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava; v termíne do 23.6.2023.

Forma výberu: Osobný pohovor, na ktorý budú pozvaní vybraní uchádzači

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23. 6. 2023

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňavysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Office 365 - Pokročilýword - PokročilýExcel - PokročilýMicrosoft PowerPoint - PokročilýMicrosoft Teams - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Vhodné ovládanie akademického informačného systému AIS2, alebo podobný akademický informačný systém.
Prax s organizovaním podujatí, ako aj prax s právnym a informačným portálom Slov-Lex je vítaná.
Komunikatívnosť, tímová spolupráca, flexibilita, spoľahlivosť, zodpovednosť, schopnosť pracovať v stresových situáciách, schopnosť riešiť komplexné úlohy, organizačné schopnosti.

 

Kontakt

Kontaktná osoba: Ľudmila Zrubcová
Tel.: +421290109284
E-mail: ludmila.zrubcova@uniba.sk