Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.


08. 07. 2021 07.44 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE

Miesto práce: Oddelenie Centrum ďalšieho vzdelávania Rektorátu UK Bratislava

Platové podmienky: Plat sa priznáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení.

Termín nástupu: 1. 9. 2021

 

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

 • výučba SJ ako cudzieho jazyka pre zahraničných študentov úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2
 • priama vzdelávacia činnosť vrátane hodnotenia študentov a poskytovanie konzultácií
 • tvorba učebných materiálov na výučbu SJ ako cudzieho jazyka a testov na overenie jazykovo-komunikačných kompetencií
 • tvorba učebníc, prezentácií a iných učebných materiálov
 • vedenie základnej pedagogickej dokumentácie

 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra
 • minimálne 3 roky pedagogickej praxe s výučbou slovenského jazyka
 • praktické skúsenosti s výučbou slovenského jazyka ako cudzieho jazyka sú vítané
 • príprava vyučovacej jednotky s využitím PowerPoint prezentácie na výučbu slovenského jazyka a reálií s využitím moderných vyučovacích metód (priniesť v elektronickej podobe na výberové konanie)
 • skúsenosti s tvorbou metodických materiálov a učebných zdrojov
 • práca s PC na užívateľskej úrovni
 • jazykové znalosti: anglický jazyk – úroveň B2 a znalosť slovanských jazykov sú výhodou
 • znalosť príslušných legislatívnych noriem
 • morálna a občianska bezúhonnosť

 

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Uchádzačov prosíme o zaslanie životopisu na e-mailovú adresu jana.gucikovauniba.sk do 18. 7. 2021. K životopisu pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov.