Univerzita Komenského ocenila aktérov revolúcie i súčasných študentov a pedagógov

Bratislava 18. novembra 2019: Rektor UK Marek Števček dnes ocenil dvadsaťpäť účastníkov udalostí z novembra 1989, ktorí boli v tom čase študentmi. Zlaté medaily UK si prevzali Ladislav Snopko a Valér Mikula za ich zásluhy počas revolučných dní a po nich. Udeľovanie sa uskutočnilo na každoročnom oceňovaní výnimočných študentov a pedagógov v Aule UK pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.


Z bývalých študentov, ktorí zakladali Prvý štrajkový výbor na Slovensku dňa 20. novembra 1989, boli Pamätnou medailou k 100. výročiu UK ocenení napríklad Dionýz Hochel, Henrieta Hrinková, Milan Novotný či Radoslav Števčík. Boli to práve študenti Filozofickej fakulty UK, ktorí už 16. novembra 1989 organizovali spontánnu, nepovolenú demonštráciu za slobodu, demokraciu, slobodu politickým väzňom, školské reformy a verejný dialóg o problémoch spoločnosti. Pridali sa k nim aj ďalší bratislavskí študenti vysokých a stredných škôl, čím o deň predbehli svojich pražských kolegov. Medzi ocenenými bývalými študentmi sú aj ďalší aktéri novembrových udalostí, napríklad Pavel Neogrády, ktorý dnes prednáša na Prírodovedeckej fakulte UK.

Zlatú medailu UK za príspevok k presadeniu slobody a demokracie na Slovensku počas novembra 1989 a osobitne za kultúrnu dramaturgiu celospoločenských udalostí Nežnej revolúcie si prevzal archeológ, aktivista a bývalý minister kultúry Ladislav Snopko. Literárny kritik, dodnes prednášajúci na Filozofickej fakulte UK Valér Mikula dostal Zlatú medailu UK za osobnú odvahu, statočnosť, podporu Študentského hnutia a principiálne demokratické občianske a akademické postoje v novembri 1989, ako aj v nasledujúcich rokoch. Valér Mikula vystúpil v aule s príhovorom a ďakovnou rečou.

„Bez študentov – i tých pražských, i tých bratislavských – by nebolo ani Nežnej, ani zamatovej revolúcie. Oni boli iskrou, ktorá to všetko zapálila. Práve oni prebudili senzibilitu širokej verejnosti,“ nazdáva sa Valér Mikula. „Táto aula zažila vo svojej histórii mnoho udalostí. Slávnych, menej slávnych i neslávnych. Podľa mňa najslávnejšími chvíľami v celých jej dejinách boli búrlivé novembrové študentské mítingy od pondelka 20. do stredy 22. novembra. Stáť tu pred mikrofónom pred tridsiatimi rokmi bol pocit, ktorý sa už nedá zopakovať. Vzrušenie, napätie, emocionalita, ale zároveň aj obavy, neistota zmiešané s odhodlaním, rozhorčením a rozhodnosťou, čo nechceme, to všetko sme zažívali práve tu,“ spomína Valér Mikula.

Okrem toho si každoročné ocenenie prevzalo 30 študentov za vynikajúce študijné výsledky, výnimočné schopnosti či talent a 30 pedagógov, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.

Ocenenia si prevzali napríklad študent informatiky, víťaz robotickej súťaže, medička, ktorá skúma novú metódu abdominálneho posunu pri kombinovanej rekonštrukcii prsníka, študent teológie, ktorý sa ako animátor venoval deťom utečencov z Eritrey a Filipín v tábore v Jeruzaleme, študentka religionistiky venujúca sa výskumu mayskej keramiky z Guatemaly či reprezentantka v kulturistike a fitnes. Medzi ocenenými pedagógmi bol napríklad právnik Jozef Čentéš, umelec Alojz Drahoš či psychológ Anton Heretik.

Po oceňovaní sa konala diskusia o novembri 1989 "Nie sme ako oni" s aktérmi novembrových udalostí, ktorí boli v čase revolúcie študentmi alebo pedagógmi UK a v tom čase sa ako mladí študenti nebáli vyjadriť svoj názor k vtedajšej situácii. Diskusiu otvoril prorektor pre medzinárodne vzťahy Jozef Tancer. Na diskusii vystúpila Jana Plulíková, vtedajšia študentka Filozofickej fakulty UK, Pavel Neogrády z Prírodovedeckej fakulty UK, Peter Michalko, vtedajší študent Lekárskej fakulty UK, Pavol Balgavý z Farmaceutickej fakulty, Pavel Bóna z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Branislav Malík z Pedagogickej fakulty UK. Na diskusii rezonovali osobné príbehy diskutujúcich z novembra 1989, ako aj otázka ich odkazu vyplývajúceho z novembrových udalostí pre spoločnosť a univerzitu, ktorý by mal byť podľa nich stále aktuálny aj pre súčasnú dobu. Na záver diskutujúci dodali, ako by chceli napĺňať odkaz spred 30 rokov. „Môj osobný záväzok je pokračovať v mapovaní toho, čo sa dialo počas novembrových dní 1989 prostredníctvom autentických zdrojov študentov z celej Bratislavy v publikáciách či zborníkoch a to bude autentický zdroj, nie metaanalýza udalostí z novembra 1989," povedala Jana Plulíková.