Prírodovedci chcú získať genómy koronavírusu z celého Slovenska

Bratislava 31. marca 2020: Vo Vedeckom parku UK pracujú na odhalení úplnej genetickej informácie nového koronavírusu u nás. Takáto analýza genómov a ich porovnanie nám vie povedať veľa o pôvode izolátov vírusu, teda odkiaľ k nám najpravdepodobnejšie pricestovali. Zatiaľ analyzovali izoláty od prvých slovenských pacientov a genómy sú už súčasťou medzinárodnej databázy GISAID.


Na špecializovanom pracovisku Virologického ústavu SAV sa vedcom podarilo z vírusu úspešne izolovať vzorky nukleovej kyseliny vírusu SARS-CoV-2 prvých pacientov na Slovensku. Nový koronavírus je tvorený RNA a obalom, ktorý pozostáva z proteínov a lipidového obalu veľmi podobnému membráne našich buniek. Do laboratória molekulárnych biológov však putovali na ďalší výskum už neinfekčné vzorky vyčistenej nukleovej kyseliny, a to nie RNA, ale DNA. Takáto vzorka rozpustená vo vode je úplne neškodná a vedci ju môžu ďalej spracúvať.

„Chceli by sme sekvenovať podstatne viac izolátov z rôznych miest nákaz a zmapovať tak celé Slovensko,“ hovorí Tomáš Szemes z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý pracuje so svojím tímom aj vo Vedeckom parku UK. V spolupráci s Talianskom, Francúzskom a Nemeckom by sa chceli zamerať na hľadanie vzťahu medzi rozdielmi v genómoch vírusu a odlišnostiach v prichytávacích miestach vírusu, ktoré sú v rôznych skupinách populácie rôzne. Tento výskum má potenciál pre ďalší vývoj liečiv. „Poznatky o genómoch nám môžu pomôcť pri lepšej kontrole šírenia nákazy či stopovaní nákazy,“ objasňuje Tomáš Szemes, ktorý pôsobí na katedre molekulárnej biológie.

V čase, keď Slovensko pociťuje nedostatok personálneho i prístrojového zázemia, ponúkajú pomocnú ruku desiatky odborníkov z Prírodovedeckej fakulty UK. „Disponujeme odbornými kapacitami biochemikov, genetikov, molekulárnych biológov či virológov s bohatými skúsenosťami s testovacou metódou,“ povedal dekan Peter Fedor.

„Dokážeme poskytnúť expertov, ktorí sú schopní robiť testovanie molekulárno-biologickými metódami,“ približuje Katarína Mikušová, vedúca Katedry biochémie PriF UK. Pripravení testovať odobraté vzorky sú aj genetici. „Extrémne dôležité je, aby analýzy boli robené validovaným protokolom a ich výsledky boli jednoznačné,“ upozorňuje Ľubomír Tomáška, vedúci Katedry genetiky PriF UK, ktorý je presvedčený, že každý zdravý člen katedry je v prípade potreby ochotný zapojiť sa do testovania.

***

Vedecký park Univerzity Komenského bol založený v roku 2015, kedy bola jeho budova odovzdaná do užívania. Je špecializovaným výskumným a vývojovým pracoviskom UK s prioritným zameraním na oblasť biomedicíny, enviro-medicíny a biotechnológií. Okrem vlastných zamestnancov využívajú jeho infraštruktúrne kapacity aj zamestnanci ostatných fakúlt UK. Vedecký park UK sa čoraz viac približuje k napĺňaniu svojho prvotného cieľa a stáva sa špičkovým vedeckým pracoviskom, ktoré by sa v duchu stratégie univerzity malo stať centrom prípravy špičkových študentov doktorandského štúdia.