Najčastejšie otázky k harmonogramu štúdia

Rektor UK prijal usmernenia k organizácii štúdia. Ponúkame prehľad najčastejších otázok.


Rektor Univerzity Komenského Marek Števček prijal v piatok 27. marca 2020 na základe záverov z vedenia a po prerokovaní v kolégiu rektora usmernenia k organizácii štúdia počas trvania mimoriadnej situácie. Prikladáme odpovede na najčastejšie otázky, ktoré k tomu dostávame.

Ako presne bude prebiehať ukončenie kurzov?

Všade, kde sa to čo len trochu dá, by váš kurz mal skončiť pred začiatkom leta. Ak mal kurz skončiť skúškou či testom, môže váš prednášajúci upraviť spôsob preskúšania. Ak váš kurz vyžadoval laboratórne cvičenia či praktickú prácu a naozaj to nepôjde online, môžete skúšku urobiť v auguste a bude sa vám stále počítať ako skúška v riadnom termíne. Ak to naozaj nepôjde inak, presuniete si tento kurz do ďalšieho semestra a fakulta urobí všetko pre to, aby vám to nespôsobilo ďalšiu ujmu (upraví počet kreditov potrebný pre postup, zmení prerekvizitu, a podobne).

Kedy presne teda budú štátnice?

Presný termín štátnych záverečných skúšok sa určuje podľa dostupnosti skúšajúcich a možností jednotlivých katedier a ústavov. Informácia vám príde z vašej katedry, ústavu, fakulty.

Zrušia sa štátnice?

Nie, nič také v tejto chvíli neplánujeme. Vedeniu Univerzity Komenského záleží na tom, aby titul z tejto univerzity mal svoju hodnotu a nikdy ho nikto nespochybnil. Využijeme všetky dostupné technológie, aby sme tento cieľ naplnili.

Ako to bude prebiehať technicky?

Ak by podmienky boli ako dnes, prebehnú štátnice dištančne s využitím dostupných softvérových nástrojov. Podrobný postup si každá fakulta určí sama, podľa charakteru štátnych záverečných skúšok. Naše Centrum informačných technológií (CIT UK) pripravuje fakultám manuály a odporúčania. V tejto chvíli ešte nevieme povedať detaily, všetko sa však včas dozviete.

Čo budem na to potrebovať?

Postačí bežný kancelársky počítač a mikrofón, alebo súprava slúchadiel a mikrofónu. A, samozrejme, prístup do internetu. Škola vám nemá ako tieto prostriedky zabezpečiť, prosím, skúste na to myslieť v predstihu. V prípade núdze skúste kontaktovať svoj obecný úrad, či iné inštitúcie v mieste vášho bydliska a požiadať ich o podporu.

Nemám ako napísať záverečnú prácu - môj výskum sa predsa zaoberá (dosaďte prekážku).

Kontaktujte, prosím, svojho školiteľa a v duchu odporúčania rektora si dohodnite zmenu alebo úpravu témy a cieľov. Mnohí výskumníci sa už stretli so situáciou, kedy nedokázali z objektívnych dôvodov naplniť ciele svojho výskumného projektu či grantovej úlohy. V mnohých odboroch to nie je nič nezvyčajné.

Dokedy mám odovzdať prácu?

Termíny na odovzdanie záverečných prác zverejnia jednotlivé fakulty.

Ako bude prebiehať prijímacie konanie?

Na väčšine študijných programov, na ktoré je ešte možné podať prihlášku, podáte prihlášku elektronicky a príde vám správa. Ďalšie dokumenty – vysvedčenia, diplomy, potvrdenia budete dokladať neskôr, spôsobom, ktorý určí fakulta. Fakulta vás pozve na predpísané talentové skúšky alebo na prijímacie skúšky v termíne, ktorý oznámi v dostatočnom predstihu a v súlade s novými termínmi maturitných skúšok. Sledujte preto webové stránky fakulty, na ktorú sa hlásite, tam nájdete potrebné informácie.

Prečo sa skúškové obdobie delí na dve časti?

Augustové termíny boli aj doteraz určené na náhradné a opravné termíny. Súčasne boli riadnymi termínmi pre študentov, ktorí boli počas semestra na mobilitách a nestihli dorobiť niektoré skúšky. Bude teda možné absolvovať vybrané skúšky aj v auguste ako v riadnom termíne. Veríme, že dovtedy sa situácia zlepší a niektoré praktické cvičenia a skúšky bude možné urobiť v tomto čase prezenčne. Tam, kde to pôjde, by však mali všetky skúšky skončiť do 4. júla 2020.

Ale v lete idem na Work and Travel, alebo mám iné plány!

Čokoľvek plánujete na leto, budete musieť s vysokou pravdepodobnosťou prehodnotiť, vzhľadom k platným obmedzeniam voľného pohybu. Nikto nevie povedať, ako dlho potrvajú obmedzenia, ale je nepravdepodobné, že sa do leta uvoľnia. Ak nepríde k dramatickému zvratu, školské povinnosti nebudú jediným dôvodom, prečo nebudete môcť vycestovať.

A čo doktorandi?

Pri doktorandoch sme z úrovne Vedenia UK nenavrhovali úpravy harmonogramov. Harmonogram štúdia doktorandov by mal fungovať tak, ako je nastavený a ak je potrebné niečo upraviť či zmeniť, treba to riešiť lokálne na vašej fakulte. Doktorandské štúdium je mimoriadne rozmanité a veľmi sa líši v závislosti od odboru, väčšina termínov sa stanovuje na úrovni fakulty v závislosti od dostupnosti školiteľa, oponentov či členov komisií. S ďalšími otázkami kontaktujte, prosím, svojho školiteľa. Ak nebude vedieť odpovedať, môže Váš školiteľ kontaktovať prodekana pre vedu na vašej fakulte a požiadať o ďalšie pokyny. Doktorandské štúdium je individuálne, preto by sme chceli všetkým doktorandom aj touto formou odporučiť, aby odpovede na svoje otázky nehľadali na sociálnych sieťach, ale u svojho školiteľa či školiteľky.

Budú promócie?

Absolventi dostanú diplomy v najkratšom možnom čase. Promócie budú, hneď ako to bude možné, v rozsahu, ktorý situácia dovolí. Prednostne prebehnú magisterské a doktorské promócie.

Kedy si môžem prísť pre veci na internáte?

Túto otázku dostaneme každý deň od niekoľkých desiatok ľudí, aj s rôznymi kreatívnymi návrhmi na riešenie situácie. Za štandardných okolností by to nebol problém, ale na našich internátoch je ubytovaných 9 000 ľudí. Ak by sme ich zajtra otvorili, spustíme vlnu cestovania - v situácii, kedy nás všetky štátne orgány naliehavo prosia, aby sme ostali doma a minimalizovali pohyb. Rektor UK, vedenie univerzity aj vedenia internátov o probléme vedia a hľadajú riešenie, hlavne pre ľudí, ktorí sa naozaj k veciam potrebujú dostať. Ale prosíme a žiadame vás, buďte trpezliví.

Kedy nám internáty vrátia bytné za apríl?

Pracujeme na tom, ale je to komplikovaná operácia a internáty bojujú s množstvom urgentných problémov. Aj v tomto vás prosíme o trpezlivosť.

Môže sa to ešte zmeniť?

Samozrejme, môže. Zažívame situáciu, na ktorú nikto z nás nedostal manuál. Neustále sa mení a tieto opatrenia sú výsledkom našej najlepšej snahy prispôsobiť sa jej. Robíme, čo môžeme. Univerzita Komenského má okolo 800 študijných programov v rozsahu od archeológie po zubné lekárstvo. Každá fakulta má navyše inak nastavené rozhodovacie právomoci. Žiadna iná univerzita na Slovensku nie je taká pestrá a nie je taká decentralizovaná. Napriek tomu robí Vedenie UK všetko pre to, aby sme situáciu čo najviac sprehľadnili a hľadali alternatívne riešenia rôznych nečakaných situácií.

Čo bude ďalej?

To povedať nevieme. V odhadoch vývoja situácie sa opakovane zmýlili aj také kapacity ako Boris Johnson a jeho expertný tím, takže do tohto sa radšej púšťať nebudeme. Rektor UK napríklad o zrušení prezenčnej výučby rozhodol už v nedeľu 8. marca. Ešte deň na to náš bývalý premiér naznačoval, že to bolo predčasné a Donald Trump vyhlasoval, že COVID-19 je len bežnou chrípkou. Ku koncu toho istého týždňa už obaja vyhlasovali mimoriadne opatrenia. Preto vás prosíme o trpezlivosť. V tejto chvíli sa pripravujeme na to, že do konca semestra nebudeme môcť spustiť prezenčnú výučbu.

Čo ak hrozba pominie?

Akonáhle hrozba nákazy klesne a bude opäť bezpečné stretávať sa, nasadíme všetky sily, aby sme sa čo najskôr vrátili do režimu bežného fungovania.

Na záver...

Dovoľte nám z tímu Oddelenia pre vonkajšie vzťahy RUK a Infocentra UK poďakovať všetkým, ktorí nám posielate povzbudzujúce správy. Sme hrdí na to, že pracujeme na univerzite, kde množstvo našich lekárov, výskumníkov a vedcov bojuje proti novému koronavírusu v prvej línii. Sme hrdí aj na študentov, hlavne medikov, farmaceutov, ale aj prírodovedcov, ktorí testujú vzorky, pomáhajú v lekárňach a vo vstupných filtroch, či na infolinkách. Sme hrdí aj na budúcich psychológov, ktorí vytvárajú systém dobrovoľnej psychologickej podpory študentom, či na študentov teologických fakúlt, ktorí plánujú duchovné poradenstvo. Alebo na študentov manažmentu, ktorí vyrábajú ochranné štíty na 3D tlačiarňach, na študentov Pedagogickej fakulty, ktorí pomôžu s opatrovaním detí zdravotníkov, a na mnohých ďalších. Ďakujeme vám všetkým!

Sledujte aktuálne informácie na Koronavírus: Opatrenia Univerzity Komenského