Epidemiológovia a medici z UK v prvých líniách v boji s koronavírusom

Bratislava 26. marca 2020: Najväčšie limity má Slovensko v odberoch vzoriek, myslí si epidemiologička. Na infolinky volajú zmätení aj vystrašení ľudia. Od vypuknutia epidémie na Slovensku je dennodenne v centre diania. Ako dnes vyzerá deň epidemiológa, nám opísala Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.


Hlavnou úlohou epidemiológov je aktuálne komunikácia s ľuďmi, ktorým bol potvrdený COVID-19 a zabezpečenie ich karantény. Ďalej zisťujú a vyhľadávajú úzke kontakty nakazeného a zabezpečujú aj ich karanténu. To zahŕňa aj zisťovanie kontaktov na pracovisku či karanténu pre pracovisko. Jeden pozitívny má priemerne 20 kontaktov, s ktorými je potrebné sa spojiť, zabezpečiť ich testovanie a karanténu. „Neviem, či si viete predstaviť objem tejto práce, ale môžem povedať, že pracujeme takmer nonstop,“ hovorí Alexandra Bražinová.

Epidemiológovia podľa anamnézy vyhodnocujú, kto by mal absolvovať odber vzorky na test na nový koronavírus. Ide jednak o úzke kontakty nakazených, jednak o volajúcich z infoliniek podľa poskytnutých informácií. Podľa epidemiologičky by bolo najlepšie dať otestovať každého, kto sa toho dožaduje. „Problém však nie je v samotných testoch, laboratóriá by stihli urobiť niekoľkonásobne viac testov ako doteraz. Limitujú nás odbery,“ upozorňuje. V Bratislavskom kraji sú len dve možnosti na testovanie – Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK, SZU a UNB na Kramároch a domáci odber posádkou na to určenou. Táto posádka, ktorá potrebuje kompletný celotelový ochranný výstroj, bola zo začiatku na celý kraj len jedna a ochranné prostriedky limitované. Ochranný odev môžu použiť len raz pri odbere v jednej domácnosti, následne odev putuje do nebezpečného odpadu. Za 24 hodín sú schopní urobiť najviac 30 odberov. Pre nedostatok týchto výstrojov pre posádky nastávajú výpadky, v niektoré dni sú domáce odbery pozastavené. V súčasnosti fungujú domáce odbery v Bratislave len pre imobilných pacientov. Situácia sa mení každý deň.

Na telefónnu linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave volajú ľudia nepretržite. Je veľmi náročné túto aktivitu personálne udržať. Má to však svoj význam, keďže vďaka infolinke sa zmenšuje počet ľudí, ktorí by inak chodili do ambulancií a na urgentný príjem. V poslednom období sa už na infolinke dobrovoľne striedajú zaškolení medici aj z Lekárskej fakulty UK. Za hodinu je možné vybaviť 20 – 30 telefonátov, okrem možnosti testovania na nový koronavírus sa ľudia najčastejšie pýtajú na výnimky z povinnej karantény.

Hoci lekári a zdravotníci v nemocniciach, v laboratóriách, v call centrách zažívajú v týchto dňoch najväčší nápor, pracujú v plnom nasadení s vedomím zodpovednosti za zdravie obyvateľstva. „Snažíme sa robiť všetko, čo je v našich silách a v našom dosahu, s vypätím všetkých síl, aby sme túto epidémiu udržali ako-tak pod kontrolou,“ dodáva Alexandra Bražinová. Zároveň však odkazuje, že to, ako sa celá situácia nakoniec skončí, je v konečnom dôsledku na každom z nás.

K dobrovoľníkom medikom sa pridávajú aj kolegovia z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorí chcú tiež pomôcť pri diagnostike vzoriek z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Po dohode s Univerzitnou nemocnicou Bratislava bude spustená laboratórna diagnostika infekcie spôsobenej koronavírusom COVID-19 vo Vedeckom parku UK. Na infolinke v Martine a v martinskej nemocnici sa striedajú medici z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorí koordinujú aj zahraničných študentov. Študenti farmácie podávajú pomocnú ruku v lekárňach pri výdaji a príprave liekov. Naši študenti plánujú aj psychologické a duchovné poradenstvo.