V novom meraní rebríčka THE WUR je Univerzita Komenského v prvej stovke

Bratislava 9. apríla 2019: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) boduje v rebríčku THE University Impact Ranking 2019 zameranom na trvalo udržateľný rozvoj OSN. V rebríčku, ktorý Times Higher Education v rámci THE World University Ranking vytvorila vôbec po prvýkrát, nám patrí 76. miesto.


Prvé vydanie zahŕňa 450 univerzít zo 76 krajín z celého sveta a sú zoradené na základe jedenástich ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG) sústredených v troch širokých oblastiach: výskum, dosah, správa (research, outreach and stewardship). Umiestnenie UK v prvej stovke s celkovým skóre 78,4 SDG ovplyvnili štyri z nich: kvalita vzdelávania (SDG 73,3), ktorá má za cieľ zabezpečiť inkluzívne a spravodlivé vzdelávanie s možnosťou celoživotného vzdelávania, mier, spravodlivosť a silná inštitúcia (SDG 77,1) – podporuje mier, inklúziu a spravodlivosť v spoločnosti pre trvalo udržateľný rozvoj a buduje zodpovedné inštitúcie, podpora zdravia a dobrej kvality života (SDG 74,3) a posilňovanie prostriedkov na implementáciu a oživenie globálnych partnerstiev pre trvalo udržateľný rozvoj (SDG 50,2 – 68,5). V prvej stovke sa nenachádza žiadna iná slovenská ani česká univerzita.

Ako prvá skončila University of Auckland (Nový Zéland) so SDG 97,2, druhé miesto v rebríčku patrí McMaster University (Kanada) so SDG 96,6 a treticu najlepších v udržateľnom rozvoji uzatvárajú University of British Columbia (Kanada) a University of Manchester (Veľká Británia) s rovnakým skóre 96,2 SDG. V rebríčku sa nachádza aj ďalšia slovenská univerzita – Technická univerzita v Košiciach so SDG 23,8 – 53,6.

V komplexnom hodnotení UK dosiahla v rebríčku THE WUR 601. – 800. miesto za rok 2017.