Univerzita Komenského má ciele jasné: kvalita, transparentnosť a strategické spolupráce

Bratislava 31. mája 2019: Transparentnosť pri verejnom obstarávaní a obsadzovaní dôležitých postov je jednou z priorít Univerzity Komenského v Bratislave. Povedal to dnes na tlačovej konferencii rektor UK Marek Števček. K dôležitým plánom nového vedenia patrí aj aktualizácia elektronického systému pre študentov tak, aby bol modernejší a používateľsky prijateľnejší. Univerzita Komenského si v tomto roku pripomína 100. výročie svojho založenia. Oslavy vyvrcholia 27. júna.


Univerzita Komenského dodnes vydala viac ako štvrť milióna diplomov. Jej absolventi sa nachádzajú vo všetkých sférach spoločenského života, nájdeme ich naprieč profesiami po celom Slovensku i vo svete. Je významnou vedeckou inštitúciou; až štvrtinu vedeckých prác slovenských vysokých škôl z databázy Web of Science publikujú odborníci z UK. V prípade najvyššie hodnotených karentovaných publikácií ide dokonca o tretinu produkcie slovenského vysokého školstva.

„Jednou zo strategických priorít UK je vymeniť elektronický systém pre študentov za modernejší a používateľsky prijateľnejší, ktorý bude integrovať viacero aspektov vysokoškolského života,“ povedal rektor UK a dodal, že plánuje zaviesť elektronické prihlášky a skúma možnosť elektronických diplomov.

Nové vedenie chce pracovať aj na kvalite prednášok. Jednou z prvých úloh Rady pre kvalitu bude vylepšiť systém hodnotenia predmetov študentmi. Rektor Števček súčasne predstavil návrh zaviesť povinnú pedagogickú prípravu nových prednášajúcich – aby prichádzali do prednáškových miestností lepšie pripravení na úlohu učiť študentov.

Vďaka spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu chce univerzita zefektívniť a skvalitniť proces verejného obstarávania a obsadzovania dôležitých postov. „Nadácia nám poskytne poradenstvo pri veľkých projektoch, ako je plánovaná rekonštrukcia internátov za 14 miliónov. Tú chceme urobiť rýchlejšie a lacnejšie, preto som ju radšej posunul o rok, aby sme boli lepšie pripravení,“ vysvetlil rektor UK. „Chceme byť otvorení a transparentní,“ dodal.

Podpisom memoranda o spolupráci Univerzita Komenského vstúpila do úzkej spolupráce s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. S ďalšími bratislavskými univerzitami chcú spoločne v zahraničí propagovať štúdium v Bratislave. Momentálne UK s pomocou STU pracuje na vybudovaní nového kontaktného priestoru na Štúrovej ulici. Študenti, akademici, ako aj široká verejnosť by tak v centre mesta našli komunitné miesto, kde sa konajú diskusie, prednášky či koncerty mladých kapiel. Bratislava by mala byť atraktívne mesto pre študentov.

Podľa prorektorky UK pre správu majetku a investície Jany Duračinskej sa chce univerzita profilovať ako moderná inštitúcia s dôrazom na ekológiu. „Naším cieľom je postupné redukovanie vizuálneho smogu na pozemkoch UK, ktoré sú v súčasnosti prenajímané na reklamné účely – billboardy,“ uviedla Duračinská a dodala, že triedenie odpadu v priestoroch univerzity musí byť samozrejmosťou. S bratislavským magistrátom chce UK spolupracovať aj pri riešení infraštruktúry, bezpečnosti, osvetlenia či úprave komunitných priestorov v okolí internátov v Mlynskej doline.

Univerzita Komenského je najväčšou slovenskou vysokou školou nielen čo sa týka šírky poskytovaných študijných programov, ale aj počtom študentov a pedagógov. „Napriek znižujúcej sa demografickej krivke populačných ročníkov si Univerzita Komenského udržuje počet študentov, respektíve tento počet v rámci Slovenska mierne rastie,“ uviedla prorektora UK pre rozvoj a kvalitu Viera Štvrtinová. Na UK študuje viac ako 16 % všetkých vysokoškolákov, v tomto akademickom roku ich bolo viac ako 22 000. Taktiež najviac zahraničných študentov – až pätina – študuje práve na UK. Prvenstvo má UK aj v počte doktorandov, ktorých je 27 % v celoslovenskom meradle. Univerzita zamestnáva viac ako 4 400 zamestnancov, čo ju radí k najväčším zamestnávateľom.

O sto rokoch UK sa môže verejnosť dozvedieť viac na výstave v Múzeu mesta Bratislavy od 26. júna. Nasledujúci deň bude slávnostne predstavená pamätná minca a poštová známka k výročiu založenia univerzity. Na slávnostnom zhromaždení akademickej obce 27. júna ocenia významné osobnosti univerzity a spolupracujúce inštitúcie. Rektor UK udelí Zlatú medailu UK predsedovi Ústavného súdu ČR Pavlovi Rychetskému za rozvoj demokracie, právnej vedy a budovanie právneho štátu. „Oslavy vyvrcholia slávnostným koncertom v Slovenskej filharmónii, na ktorom zaznie symfonická fantázia skomponovaná špeciálne k stému výročiu univerzity,“ prezradil prorektor UK pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk.