Psychológovia upozorňujú: terapia ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu je vedecky a eticky sporná

Bratislava 13. mája 2019: V uplynulých dňoch sa na Slovensku uskutočnilo podujatie, kde vystúpil teológ Timothy Long s témou prijatia ľudí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Autor prezentoval svoj vlastný prístup „reintegratívnej terapie“, ktorý príťažlivosť k rovnakému pohlaviu vníma cez prizmu tráum a závislostí, a pracuje s pocitmi zahanbenia a neistoty. Autor tohto prístupu uvádza, že sa snaží u ľudí, ktorí majú partnerov či partnerky rovnakého pohlavia, nájsť nový potenciál pre príťažlivosť k inému pohlaviu.


Ako vedúcich psychologických pracovísk Univerzity Komenského nás prekvapuje snaha kategorizovať príťažlivosť k ľuďom rovnakého pohlavia ako niečo patologické a ako predmet terapie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), mnohé psychologické, psychiatrické spoločnosti a organizácie (napríklad Britská asociácia pre poradenstvo a terapiu, Americká psychologická spoločnosť, Americká psychiatrická spoločnosť) aj slovenské odborné organizácie potvrdzujú, že neheterosexuálna orientácia je variantom ľudskej vzťahovej orientácie. Tieto organizácie zhodne tvrdia, že nie je žiaden dôvod snažiť sa túto orientáciu meniť.

Nevieme o žiadnych serióznych vedeckých štúdiách, ktoré by potvrdzovali účinnosť terapií, ktoré sa o takúto zmenu snažia. Skôr naopak, takéto snahy môžu byť škodlivé.

Cítime potrebu upozorniť, že pri výkone našej profesie by sme mali rešpektovať humanistické princípy, rôznorodosť, ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. Zároveň by práca psychológa mala vychádzať z vedeckých základov. A akreditované vzdelávanie psychológov by už jednoznačne malo vychádzať z prístupov, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch (evidence-based). Pri reintegratívnej terapii však máme vážne obavy, že toto kritérium nie je naplnené.

doc. PhDr. Igor Brezina, PhD., vedúci Katedry psychológie FiF UK

PhDr. Katarína Cabanová, PhD., vedúca Katedry psychológie a patopsychológie PdF UK

doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD., riaditeľ Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK