Nadácia Zastavme korupciu bude na UK dohliadať na nákupy a tendre

Univerzita Komenského v Bratislave a Nadácia Zastavme korupciu podpísali memorandum o spolupráci. Nadácia by mala dohliadať na transparentnosť pri verejnom obstarávaní a obsadzovaní dôležitých postov.


S ponukou na spoluprácu prišiel nový rektor UK Marek Števček. „Spoluprácu s neziskovým sektorom v oblasti nakladania s verejnými prostriedkami považujem za veľmi dôležitú. Bol to jeden z prvých cieľov, ktoré som si stanovil pri nástupe do funkcie. Nadácia Zastavme korupciu je pre nás hodnotným partnerom a vysoko si ceníme ich prínos v procesoch verejného obstarávania, ako aj v ďalších oblastiach. Verím, že spolu nastavíme novú úroveň transparentnosti v riadení univerzity,“ povedal rektor UK.

Veľké nákupy sú podľa riaditeľky Nadácie Zastavme korupciu Zuzany Petkovej vždy potenciálnym rizikom z hľadiska korupcie. „Oceňujeme preto prístup nového vedenia, že nás prizvalo dohliadať na hospodárenie s verejnými zdrojmi,” konštatovala Z. Petková.

Nadácia dlhodobo kontroluje veľké tendre v štátnej a verejnej správe a v prípade podozrení z korupčného správania či predraženia podáva podnety na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Nechceme len kritizovať nehospodárnosť, ale pôsobiť aj preventívne,” dodala Z. Petková.

NZK by mala poradenstvo poskytovať pri veľkých projektoch, ako je plánovaná rekonštrukcia internátov za 14 miliónov eur. V súvislosti s jej prípravou rektor odvolal dlhoročného riaditeľa Róberta Gulu.

Nadácia bude kontrolovať aj personálne obsadzovanie postov. Jej zástupca bol tiež členom výberovej komisie na nového šéfa Vedeckého parku UK. Na toto miesto bol vypísaný medzinárodný konkurz.

Poradenstvo je bezodplatné, ide o pilotný projekt NZK. „Ak dopadne dobre, budeme sa snažiť naň získať nezávislé zdroje, aby sme mohli pomáhať viacerým verejným inštitúciám, ktoré o to majú záujem,” uviedla Z. Petková. Záujem o spoluprácu v minulosti prejavila aj Slovenská technická univerzita, v budúcnosti tak nie je vylúčená spolupráca s nimi.