Medici Univerzity Komenského inovujú štúdium lekárstva

Študent Tomáš Brngál z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) so svojím tímom v študentskom startup-e Virtual Medicine prišiel s nápadom, ako zjednodušiť a zatraktívniť štúdium medicíny. Vymysleli totiž jedinečnú medicínsku virtuálnu aplikáciu. Študent si jednoducho nasadí špeciálne okuliare a vďaka aplikácii sa dostane do virtuálnej pitevne, kde si môže prezrieť časti ľudského tela v 3D podobe.


Keďže anatómia je stavebný kameň medicínskeho štúdia, začali práve ňou. Aktívne spolupracujú s Anatomickým ústavom LF UK. Vďaka podpore prodekanky LF UK a prednostky Anatomického ústavu LF UK doc. MUDr. Elišky Kubíkovej, PhD., spoločnosti Samsung Slovakia a víťazstve tohto projektu v grantovom programe Nadácie Tatra banky zriadia v blízkej dobe na fakulte „VAU“ – virtuálnu anatomickú učebňu. 

„Našou víziou je spraviť štúdium medicíny pochopiteľnejším a zaujímavejším, zefektívniť a zjednodušiť ho. Cieľom projektu je dokončiť a globálne predávať VR Anatomy – medicínsku vzdelávaciu aplikáciu pre študentov medicíny a doktorov, ktorá funguje na princípe virtuálnej reality. V krátkodobom horizonte chceme vytvoriť vývojárske štúdio, ktoré postupne vďaka spolupráci s poprednými odborníkmi inovuje a aplikuje vzdelávanie medicíny na možnosti 21. storočia,“ hovorí medik UK Tomáš Brngál.

Študentskému startup-u Virtual Medicine sa nedávno podarilo uspieť v súťaži Slovak Student Startup Cup v kategórii „Veda a medicínske technológie“. Taktiež obsadili prvé miesto v súťaži Quick pitch na konferencii Startup or Shutdown. So svojimi projektmi bodovali i na ŠVOČ na LF UK, kde boli najúspešnejší v kategórii „Inovatívne technológie v medicíne a aplikovaná morfológia“.

Hlavnými výhodami aplikácie sú:
- Interaktivita – pomocou ovládačov môže užívateľ ľubovoľne manipulovať s 3D modelmi, napr. otáčať, oddeľovať, zväčšovať, ako keby držal reálne časti tela v ruke.
- Vtiahnutie do deja – moderné počítačom vytvorené prostredie dáva užívateľovi pocit, že sa nachádza v anatomickej pitevni, i keď práve sedí doma, čo zároveň zvyšuje sústredenosť študenta na učivo, keďže ho nevyrušujú externé okolité vnemy.
Zážitkové učenie, ktoré zvyšuje motiváciu a vedie k ľahšiemu zapamätaniu si učiva.
- Lepšia priestorová predstavivosť ako pri štúdiu z knižného atlasu alebo z mobilnej aplikácie.
- Zapájanie viacerých zmyslov pri učebnom procese (oči, gestika, sluch).
Víziou tímu v dlhodobom horizonte je vyvíjať pokročilé medicínske aplikácie, ktoré budú lekárom pomáhať a zjednodušovať ich prácu.

„Oceňujem nápad a kreativitu našich študentov využívajúcich najmodernejšie technologické postupy  a virtuálne modelované prostredie na efektívnejšie medicínske vzdelávanie a čo najlepšiu pripravenosť pre prax,“ hodnotí aktivitu medikov rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.