Fakulta managementu UK si pripomína 25. výročie vzniku

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) si v piatok 5. februára 2016 pripomenie 25 rokov od svojho vzniku. Presne 5. 2. 1991 sa konalo zasadnutie Akademického senátu UK, ktorý rozhodol o zriadení novej, v poradí dvanástej fakulty UK.


Fakulta managementu UK sa do histórie vysokého školstva na Slovensku zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment zabezpečovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools pôsobiace na zahraničných univerzitách.


„Fakulta dlhodobo patrí k absolútnej slovenskej špičke v oblastiach medzinárodnej študentskej mobility a kariérneho uplatnenia svojich absolventov,“ hovorí dekan fakulty prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.


Bližšie informácie o FM UK: https://www.fm.uniba.sk/index.php?id=109.


Prijímacie konanie na akademický rok 2016/2017: https://www.fm.uniba.sk/index.php?id=2679.