UK, mesto Bratislava a mestská časť Karlova Ves dolaďujú detaily cyklistickej a pešej promenády pri Karloveskom ramene

Bratislava 12. októbra 2021: Minulý týždeň sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo trojstranné rokovanie, na ktorom sa zúčastnili rektor UK Marek Števček, primátor Matúš Vallo a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Témou bola príprava promenády, ktorá by zabezpečila spojenie cez kritický úsek popri Karloveskom ramene medzi mostom Lafranconi a Lodenicou. Všetky tri strany sa zhodli na záujme túto otázku čo najskôr uzavrieť a smerovať k spusteniu prác na budovaní promenády.


„Tento úsek cesty by umožnil prepojiť naše internáty v Mlynskej doline s viacerými našimi fakultami aj s hlavnou budovou rektorátu. Nielen študenti bývajúci v Mlynskej doline, ale aj ďalší občania či turisti by získali možnosť výhodného a bezpečného dopravného spojenia, ktoré by bolo atraktívnou alternatívou k legendárnej autobusovej linke číslo 39,“ povedal rektor Marek Števček.

„Budovanie cyklotrás je pre mesto prioritou, je to pre nás veľká téma. Úsek pri Karloveskom ramene je mimoriadne dôležitou súčasťou rozvoja z pohľadu bezpečnosti, ale aj ekologickej udržateľnosti dopravy v tomto území. Bratislava má obrovský potenciál pre rozvoj cyklopohybu. Preto som rád, že rokovania s Univerzitou Komenského o zámene pozemkov pokročili a verím, že návrh do konca roka predložíme my do mestského zastupiteľstva a pán rektor do akademického senátu,“ povedal primátor Matúš Vallo.

„Zdanlivo krátke chýbajúce prepojenie promenády na brehu zátoky má omnoho väčší význam, ako sa na prvý pohľad zdá. V Bratislave netreba zdôrazňovať význam bezpečného pešieho a cyklistického pohybu, ktorý je práve tu hojne využívaný nielen Karlovešťanmi, ale zabezpečuje spojenie s centrom mesta aj Devínu, Dúbravke a Devínskej Novej Vsi,“ dodala starostka Karlovej vsi Dana Čahojová.

Pre bezpečné prevádzkovanie promenády je zásadné vyriešiť vlastníctvo pozemkov, keďže výstavba a následne aj prevádzka takejto komunikácie v danom teréne si bude vyžadovať dôkladnú prípravu a pravidelnú starostlivosť. Univerzita Komenského a mesto Bratislava pripravili návrh na zámenu s tým, že aktuálne ostáva doladiť už len niekoľko nejasností. Následne návrh predloží Magistrát hlavného mesta Bratislava mestskému zastupiteľstvu a vedenie univerzity Akademickému senátu UK.