UK je podľa moskovského rebríčka treťou najlepšou z Česka a Slovenska a v prvej štvorke krajín V4

Bratislava 6. októbra 2021: V najnovšej edícii rebríčka The Three University Missions obsadila Univerzita Komenského v Bratislave 272. pozíciu. Ide o významné umiestnenie aj v rámci krajín V4, z ktorých sa vyššie umiestnili len dve české a jedna poľská univerzita.


V rebríčku sa v prvej tisícke umiestnili ešte ďalšie tri slovenské vysoké školy – Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (651. – 700. miesto), Slovenská technická univerzita v Bratislave (701. – 800. miesto) a Technická univerzita v Košiciach (901. – 1000. miesto). Žilinská univerzita a Trnavská univerzita obsadili nižšie pozície.

V tomto tzv. moskovskom rebríčku sa najväčšia slovenská univerzita priblížila Karlovej univerzite v Prahe, ktorá je na 150. mieste, a predbehla Masarykovu univerzitu v Brne, ktorej patrí 301. – 350. miesto. Vyššie sa z krajín V4 umiestnili ešte Varšavská univerzita, a to na 119. mieste, a České vysoké učení technické v Prahe (ČVUT) na 269. mieste.

„Úspech v hodnotiacich rebríčkoch ako taký pre nás nikdy nebol primárnym cieľom. Napriek tomu ma veľmi potešilo pozitívne ohodnotenie našej práce. Ocitnúť sa spolu s Karlovou univerzitou a ČVUT v prvej trojke univerzít Česka a Slovenska a zároveň spolu s Varšavskou univerzitou v prvej štvorke krajín V4 je pre nás veľkou cťou. Chceme byť stále lepší a je výborné, že naše úsilie začína okolitý svet vnímať,“ hovorí rektor UK Marek Števček.

Rebríček The Three University Missions 2021 zahŕňa 1650 vysokoškolských inštitúcií z 97 krajín a území, ktoré boli vybrané zo zoznamu viac ako 2000 inštitúcií zo 119 krajín sveta.  

Hodnotenie rebríčka sa zameriava na tri oblasti: vzdelávanie 45 %, veda 25 % a na univerzitné pôsobenie na spoločnosť 30 %. V procese hodnotenia sa nevyužívajú žiadne subjektívne prieskumy. Projekt využíva dáta a metriku z InCites od Clarivate Analytics, ktorá spravuje prestížnu databázu Current Contents, a Global Institutional Profiles Project (GIPP). V roku 2018 prešiel ranking nezávislým auditom spoločnosti PricewaterhouseCoopers Audit.

Moskovský rebríček predstavuje pilotný projekt založený Úniou ruských rektorov a spravuje ho Association of Ranking Markers (ARM), ktorá zahŕňa aj expertov z International group of rating agencies Expert RA, VCIOM, Reputatsiya a ďalších.