Slovenskí inovátori predstavili projekty na Falling Walls Lab Slovakia

Bratislava 1. októbra 2021: Slovensko bude v medzinárodnom finále reprezentovať projekt, ktorý prináša inovatívnu metódu simulácie transformácií pevných materiálov. Víťazom národného kola, ktoré sa konalo online 30. septembra 2021, sa stal Matej Badin z Univerzity Komenského v Bratislave.


Porota zložená z vedcov a odborníkov z rozličných disciplín posudzovala inovatívnosť nápadu, jeho potenciálny dopad a formu prezentácie. Najviac ju zaujal projekt Mgr. Mateja Badina z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a SISSA Trieste, ktorý predstavil inovatívnu metódu simulácie transformácií pevných materiálov pôsobením tlaku.

„Nie všetky látky okolo nás sa nachádzajú v rovnováhe. Príkladom je napr. diamant v zásnubnom prsteni, ktorý by nemal existovať pri normálnej teplote a tlaku, ale mal by sa zmeniť naspäť na tuhu v ceruzke – grafit. A to napriek tomu, že sú to len rôzne formy tej istej látky – uhlíka. V mojej prezentácii som sa snažil vysvetliť novú výpočtovú metódu, ktorú sme vymysleli s mojím školiteľom a umožňuje okrem iného hľadať aj ďalšie takéto látky nachádzajúce sa mimo rovnováhy. Tie môžu mať obrovský potenciál pre praktické využitie podobne ako v prípade diamantu,“ hovorí víťaz Matej Badin.

Druhé miesto získal Mgr. Olivier Monfort, PhD., ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a vo svojom projekte sa zameriava na využitie fotochémie pri čistení odpadových vôd. Tretie miesto porota udelila MVDr. Marekovi Ratvajovi z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za jeho projekt inovatívneho probiotického krmiva, ktoré môže nahradiť využívanie farmaceutík pri chove rýb.

Falling Walls Lab Slovakia je súčasťou celosvetového formátu, ktorý poskytuje priestor výnimočným projektom mladých inovátorov z rôznych vedeckých oblastí. Víťaz Falling Walls Lab Slovakia 2021 bude Slovensko reprezentovať v medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ medzi 100 účastníkmi z celého sveta. Tí predstavia svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zástupcov biznisu. Víťaz získa ocenenie “The Breakthrough Winner“, finančnú výhru a predovšetkým príležitosť prezentovať svoj príspevok na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference dňa 7. novembra v Berlíne.

Slovenské finále už po štvrtýkrát organizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Učenou spoločnosťou Slovenska (www.learned.sk) a Nemeckou akademickou výmennou službou (DAAD, www.daad.de). Akademickými partnermi sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene. Podujatie sa konalo pod záštitou MUDr. RNDr. Ľudovíta Paulisa, PhD., MPH, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pozrite si finále FWLS na Youtube.