Nový prorektor

Novým prorektorom UK pre oblasť IT bude od 1. júla 2021 doc. RNDr. Michal Greguš, PhD., z Fakulty managementu UK. Tento návrh rektora UK schválil Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 23. júna 2021.


Michal Greguš pôsobí ako podpredseda Akademického senátu UK a predseda Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK. Na FM UK sa venuje informačným systémom a databázam. V oblasti manažmentu spája témy súvisiace s vývojom softvéru a agilného prístupu v projektovom manažmente.