Odštartovali sme 15. ročník Detskej Univerzity Komenského

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa vo štvrtok 6. júla 2017 uskutočnila slávnostná imatrikulácia malých študentov Detskej Univerzity Komenského (DUK). 335 detí bude počas celého leta získavať informácie o tom, prečo môžu byť lieky aj škodlivé, prečo zabúdame, prečo sme v Európskej únii či prečo sa vyšetruje krv.


Aktuálny ročník Detskej Univerzity Komenského otvoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.: "Dnešným dňom a za vašej účasti sa v encyklopédii Detskej Univerzity Komenského začína jej 15. kapitola. Pero, ktorým sa do nej zapíše, držíte všetci vo svojich rukách, a teda je aj na vás, aký odkaz zanechá pre ďalšie ročníky." Poznaniachtivým poslucháčom tiež pripomenul, že sa symbolicky stávajú spolužiakmi moderátorov Adely a Sajfu, spisovateľky Zuzky Šulajovej, zlatých olympionikov Škantárovcov či bronzového vodného slalomára Takuyu Hanedu.

"Možno práve tu - v Aule UK - sa začína vaša cesta štúdia, poznania a výskumu a možno aj športových či umeleckých úspechov. Ste tak na začiatku veľkého a dych vyrážajúceho dobrodružstva. Som presvedčený, že ste sa rozhodli pre to najlepšie, čo vám prázdniny ponúkajú: nové poznatky s množstvom odpovedí na vaše zvedavé otázky, nové zážitky a kamarátstva a tiež veľa zábavy. Veď k zdrojom vedomostí a informácií, akými sú v súčasnosti internet, sociálne siete ako facebook, instagram, twitter alebo youtube, sa na Slovensku pridala aj značka DUK," uviedol rektor univerzity.

Malých poslucháčov pozdravil aj minister školstva prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.: "Úprimne vám závidím - za dva mesiace sa dozviete veľa zaujímavých informácií od mnohých múdrych ľudí, navštívite miesta, ktoré som napríklad ani ja nikdy nenavštívil..."

"Svet sa mení, bude na vás, aby ste ho zmenili k lepšiemu. K tomu vám dopomôže aj poznanie z Detskej Univerzity Komenského," prihovoril sa deťom riaditeľ Divadla Aréna Mgr. art. Juraj Kukura.

Po slávnostnej imatrikulácii nasledovala prvá prednáška, s ktorou do auly zavítala profesorka Dame Carol Robinson z Univerzity v Oxforde. Carol Robinson, ktorá sa stala vôbec prvou profesorkou chémie na Univerzite v Cambridge a neskôr i na Univerzite v Oxforde, je vo vedeckom svete známou priekopníčkou využitia hmotnostnej spektrometrie ako analytického nástroja. Uznanie si získala aj za svoj prevratný výskum trojrozmernej štruktúry bielkovín. Je nositeľkou Radu britského impéria – od roku 2013 jej náleží titul Dame Commander. Deti sa z jej prednášky dozvedeli, prečo včely bodajú, aký druh pohybu vytvárajú krídlami, ale i to, čo sú to robotické včely a prečo vznikli. Profesorka Robinson im tiež priblížila výskum proteínov, ktorému sa venuje viac ako 20 rokov.

Súčasťou otvorenia 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského bolo aj udelenie Zlatej medaily UK Mgr. art. Jurajovi Kukurovi, riaditeľovi Divadla Aréna a členovi Správnej rady UK, z ktorého iniciatívy vznikla v roku 2003 myšlienka letnej detskej univerzity. Medailu získal "za dlhodobú spoluprácu prispievajúcu k rozvoju a dobrému menu univerzity, za spoločné otváranie čarovnej brány poznania kľúčom Detskej Univerzity Komenského všetkým jej účastníkom, z ktorých viacerí sa stali riadnymi študentmi univerzity, a tiež pri príležitosti jeho životného jubilea a 15. výročia DUK."

"Vzdelanie je pre mňa nadovšetko, je jedinou zábezpekou pre mier, slobodu a istú mieru blahobytu na tomto svete. Preto je vzdelanie také dôležité, pretože prídu ľudia, ktorí si budú vytvárať nový svet, tak, ako si ho oni predstavujú. Ja len dúfam, že to, čo sme im dali aj s Univerzitou Komenského, je tu na to, aby ten, čo budú vytvárať, bol lepším svetom, ako je tento," uviedol nositeľ Zlatej medaily UK.


Viac informácií o DUK 2017 prinesieme v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita.

Fotogaléria na Facebooku UK