Ocenenie a nominácia v Krištáľovom krídle

Porota Krištáľového krídla predstavila celkom 27 nominovaných osobností Slovenska za rok 2020. Je medzi nimi aj docentka Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty UK. Profesorka Daniela Ostatníková sa stala laureátkou Mimoriadnej ceny.


Ocenenia sa udeľujú v deviatich kategóriách: hudba, filantropia, hospodárstvo, medicína a veda, výtvarné umenie, šport, publicistika a literatúra, divadlo a umenie, inovácie a startupy. Laureátkou mimoriadnej ceny je Daniela Ostatníková z Lekárskej fakulty UK, bývalá prorektorka pre medzinárodné vzťahy, ktorá sa celoživotne venuje výskumu autizmu.

V kategórii medicína a veda je nominovaná lekárka Alexandra Bražinová z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty UK, členka Krízového štábu UK, ktorá sa významnou mierou podieľala na pomoci v boji s koronavírusom.

Krištáľové krídlo každoročne oceňuje významné osobnosti Slovenska, ktoré dosiahli vo svojom odbore mimoriadny úspech. Ocenenie je udeľované od roku 1997 v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.

Návrhy na nominácie zasielala široká verejnosť do konca októbra. Mená laureátov v deviatich samostatných kategóriách sa dozvieme na slávnostnom galavečere 7. februára 2021 o 20.30 hod. na Jednotke RTVS.