Prezidentka vymenovala Mareka Števčeka za rektora UK

Bratislava 14. novembra 2022: Rektor UK Marek Števček si dnes prevzal vymenúvací dekrét od prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Funkciu rektora bude zastávať druhýkrát vo funkčnom období od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027.


Marek Števček pôsobí na Právnickej fakulte UK. Študoval tiež filozofiu, je vedúcim katedry občianskeho práva, dva roky bol prorektorom pre legislatívu a následne od roku 2019 zastáva pozíciu rektora. V ďalších rokoch sa plánuje zamerať na zabezpečenie dostatku financií pre univerzitu a na zlepšenie imidžu vysokého školstva.