Vedúci/vedúca Oddelenia rozvoja

Žiadosť o zaradenie do výberového konania zasielajtedo 23. 02. 2023.


03. 02. 2023 22.22 hod.
Od: Oddelenie personálnej práce RUK

Miesto práce: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie, Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01. 04. 2023
Mzdové podmienky (brutto): 1 800 EUR/mesiac
Ponúkaný plat: v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • pripravuje analytické materiály a dokumenty pre stanovenie stratégie ďalšieho rozvoja UK;
 • tvorí hlavné strategické dokumenty UK a monitoruje ich plnenie;
 • zabezpečuje aktualizáciu strategických dokumentov UK;
 • analyzuje a vyhodnocuje plnenie stratégie ďalšieho rozvoja UK;
 • monitoruje a vyhodnocuje strategické materiály orgánov EÚ a SR pre oblasť vysokého školstva, vedy a výskumu;
 • monitoruje vývojové trendy vysokého školstva v EÚ a krajinách OECD;
 • poskytuje metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu pre prípravu projektových žiadostí, s výnimkou vedeckovýskumných projektov;
 • zabezpečuje metodickú, koordinačnú a administratívnu podporu počas realizácie a monitorovania projektov, s výnimkou vedeckovýskumných projektov;
 • vydáva metodické pokyny pre projekty (s výnimkou vedeckovýskumných projektov) a poskytuje poradenstvo projektovým pracoviskám na fakultách a súčastiach UK;
 • realizuje odborné činnosti a riadenie vybraných projektov riešených na UK, s výnimkou vedeckovýskumných projektov;
 • zabezpečuje právnu kontrolu (najmä v spolupráci s Útvarom legislatívy a právnych služieb), uzatváranie a evidenciu projektových zmlúv, s výnimkou vedeckovýskumných projektov;
 • vedie evidenciu žiadaných, realizovaných a ukončených projektov, ktoré podali a/alebo realizujú fakulty a súčasti UK, s výnimkou vedeckovýskumných projektov;
 • realizuje odborné a výskumné činnosti v súlade so zameraním oddelenia;
 • vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

Zamestnanecké výhody, benefity

5 dní platenej dovolenky navyše
Príspevok na III. pilier DDS
Finančná odmena pri pracovných a životných výročiach
Možnosť využitia rekreácie aj vo vlastnom zariadení pri Richňavskom jazere 4km od Banskej Štiavnice - v lete kúpanie, pešia turistika a cykloturistika, v zime lyžovanie v stredisku Salamander a využitie rekreácie vo vlastných zariadeniach pri Modre

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku: 100%
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe v slovenskom jazyku,
 • kópie dokladov o VŠ vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Forma výberového konania: osobný pohovor.
Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na https://uniba.sk/ochrana-osobnych-udajov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23. 2. 2023

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Word - Pokročilý
Microsof Office - Pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Riadiace schopnosti, skúsenosti s prácou v oblasti projektov, zodpovednosť, iniciatívnosť, flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, dôslednosť a odolnosť pri práci v časovom strese, znalosť práce v IS SAP a IS Štátnej pokladnice výhodou.

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi preukazujúcimi plnenie požiadaviek zasielajte na emailovú adresu ludmila.zrubcovauniba.sk alebo v tlačenej podobe na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát,
Šafárikovo nám. 6,
814 99 Bratislava

s označením „Výberové konanie“ v termíne do 23. 02. 2023.