Spustenie nákupného systému Marquet a súčasná situácia na trhu s IKT


Dnes v poobedných hodinách bola spustená možnosť nakupovať IKT cez univerzitný e-košík Marquet. Stali sme sa tak prvou univerzitou na Slovensku, ktorá v praxi využíva dynamický nákupný systém s katalógom položiek spolu s interným objednávacím systémom. Táto kombinácia umožňuje priame a transparentné nakupovanie dynamicky sa meniacej ponuky konkrétnych tovarov za dopredu uvedené záväzné ceny. Spustenie systému prebehlo hladko, Centrum podpory IT zaznamenalo v súvislosti s ním jediný telefonát a aj ten sa týkal netechnickej otázky.

Zároveň však v súčasnosti existuje situácia, ktorú potrebujeme adresovať. Aktuálna nedostupnosť najpotrebnejších druhov tovaru (primárne lacná a stredná trieda notebookov a webkamery) je spôsobená momentálnou komplikovanou situáciou na trhu s IKT. Pri modeloch, ktoré sme v tomto segmente vysúťažili ako tovary na prvotné spustenie nám dodávateľ nedokáže garantovať dostupnosť. Zabezpečenie alternatívnych modelov sa taktiež ukazuje byť komplikované až neriešiteľné, nakoľko ani veľkosklady nemajú tovar v dostatočných množstvách na to, aby uspokojili potreby Univerzity. Tento momentálny nedostatok je celoeurópskym problémom – v Európe sa nevyrába dostatok počítačov, transportné možnosti a kapacity sú výrazne oklieštené prebiehajúcou pandémiou a väčšinu svetovej produkcie vykupuje Amerika.  

Chápeme, že súčasná situácia je komplikovaná až neudržateľná najmä pre zodpovedných riešiteľov grantov, ktorým od leta nebolo umožnené prostriedky čerpať a teraz, keď je to konečne možné, nie je k dispozícii potrebný tovar. Intenzívne preto pracujeme na zabezpečení tovaru, ktorý pokryje Vaše potreby dostatočne (aj keď možno nie ideálne). Vďaka dnes zrealizovanému spusteniu systému Marquet Vám budeme môcť s minimálnym zdržaním poskytnúť každý tovar, ktorý sa nám podarí získať. Treba si však uvedomiť, že akékoľvek riešenie sa nám podarí nájsť, Vám sa ako koncovým odberateľom sprístupní až po cca 14 dňoch. Prosíme Vás preto o pokračujúcu trpezlivosť v tejto nezávideniahodnej situácii a radi privítame akúkoľvek spätnú väzbu, ktorá nám pomôže v hľadaní riešenia.