Prieskum o spokojnosti študentov UK s online vzdelávaním

Ako sa vyjadrovali študenti o dištančnej výučbe koncom mája 2020


15. 06. 2020 12.15 hod.

Tento prieskum, nadväzujúci na prieskum o dištančnom vzdelávaní medzi pedagógmi, sa konal v dňoch 17.-30.5 a to v slovenčine aj angličtine, aby sme dali možnosť sa vyjadriť aj našim zahraničným študentom.

Prieskumu sa zúčastnilo dohromady 629 študentov, z toho 69 v anglickej verzii dotazníka. Hoci výsledky boli celkovo pozitívne, iste máme ešte čo zlepšovať a na čom popracovať.

Ďakujeme účastníkom prieskumu a veríme, že ďalší prieskum dopadne k väčšej spokojnosti všetkých.
Výsledok prieskumu v angličtine zverejníme v najbližších dňoch.

Výsledky prieskumu medzi študentami (.pdf, 2,3 MB)