Študujte na Univerzite Komenského!

Univerzita Komenského v Bratislave - Vaše vzdelanie, Vaša budúcnosť


Prečo študovať práve na Univerzite Komenského?

Univerzita Komenského (UK) je najväčšou slovenskou vysokou školou, ktorá má 13 fakúlt – dvanásť v Bratislave a jednu v Martine. Má najdlhšiu tradíciu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorá sa začala písať v roku 1919.

UK ponúka najširšiu paletu študijných programov, z ktorých mnohé sú na Slovensku jedinečné.

Absolventi UK patria medzi najlepšie zarábajúcich a zároveň sa môžu pochváliť najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku.

Študenti UK majú možnosť získať aj neoceniteľné zahraničné skúsenosti. UK každoročne vysiela najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských VŠ na mobility Erasmus+ a prijíma aj najviac študentov zo zahraničia.

Univerzita Komenského v Bratislave je významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných oblastiach. Je riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Študenti sa môžu  aktívne zúčastňovať na unikátnych výskumných projektoch.

Podľa Akreditačnej komisie na univerzite pôsobí 19 špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobiacich na slovenských vysokých školách).

Univerzita Komenského sa pravidelne ako jediná slovenská vysoká škola umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

***

Inšpiráciou pre uchádzačov o štúdium na UK by v neposlednom rade mohli byť mená tých, ktorí držia v rukách diplom z UK: spolumajiteľ spoločnosti ESET Anton Zajac, moderátorka Adela Banášová, zlatí olympionici bratranci Škantárovci, zakladateľ pracovného portálu Profesia.sk Dalibor Jakuš, prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká, spolumajiteľ najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk Michal Meško, genetička a nositeľka Ig Nobelovej ceny 2015 za medicínu Jaroslava Babková Durdiaková či botanik a rektor UK Karol Mičieta.

***

Informácie o prijímacom konaní na UK: www.uniba.sk/prijimacky

Mimoriadne číslo časopisu Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK (pdf súbor)

Videoprezentácia fakúlt a vybraných súčastí UK