Otvorenie Auly Cervantesovho inštitútu na Filozofickej fakulte UK

Dňa 9. októbra 2019 veľvyslanec Španielskeho kráľovstva v Bratislave Luis Belzuz de los Ríos s radosťou inauguroval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského nové sídlo Auly Cervantesovho inštitútu.


30. 10. 2019 10.19 hod.

Veľvyslanec poďakoval vedúcemu Auly, ktorým je David Duperier Blanco, za jeho angažovanosť a prácu, ktorou prispel k tomu, aby začala táto nová etapa inštitútu. Takisto poďakoval rektorovi UK prof. JUDr. Marekovi Števčekovi, PhD., prorektorovi UK pre medzinárodné vzťahy doc. Mgr. Jozefovi Tancerovi, PhD., dekanovi Filozofickej fakulty UK prof. Mgr. Mariánovi Zouharovi, PhD., a vedúcemu Katedry romanistiky FiF UK doc. Mgr. Bohdanovi Ulašinovi, PhD., za ich spoluprácu a veľkorysosť, ktoré umožnili presťahovanie Auly na Gondovu 2. Zdôraznil, že „v tomto úsilí, ktoré sa dnes začína a ktoré nás všetkých zaväzuje, si môžete byť istí, že máte všetku našu úctu a všetku podporu španielskeho veľvyslanectva“. Verejne poďakoval aj Carlosovi Ortegovi, riaditeľovi Cervantesovho inštitútu vo Viedni, vďaka ktorému bolo možné v Madride získať súhlas so sťahovaním sídla.

Cervantesov inštitút je verejná inštitúcia zriadená vládou Španielska v roku 1991 s cieľom podpory a výučby španielskeho jazyka, ako aj šírenia kultúry španielsky hovoriacich krajín. Je prítomný v 90 mestách v 43 krajinách na 5 kontinentoch, čím predstavuje celosvetovo najväčšiu organizáciu, ktorá sa venuje podpore výučby španielskeho jazyka a kultúry.

V Bratislave bola založená Aula Cervantes v roku 2004 na základe dohody o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Aula ponúka rôzne akademické a kultúrne aktivity orientované na študentov a učiteľov španielčiny, hispanistov i širokú verejnosť a od tohto akademického roka sa presťahovala do priestorov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského na Gondovej 2 v Bratislave.

Vďaka tejto zmene sídla od začiatku septembra vzrástol počet študentov španielčiny o 80 % a výrazne sa zvýšil aj počet návštevníkov. V spolupráci s Univerzitou Komenského bol vypracovaný plán mesačných kultúrnych aktivít a jazykových dielní. Tiež sa zvýšil aj záujem o skúšky DELE (oficiálne certifikáty úrovne španielskeho jazyka, ktoré vydáva Cervantesov inštitút v mene španielskeho ministerstva školstva).

Vďaka tomu sa Aula Cervantesovho inštitútu ešte viac priblížila študentom a milovníkom španielskeho jazyka a kultúry a posilnili sa tak vzťahy medzi oboma krajinami.

Veľvyslanec Španielska v Bratislave Luis Belzuz de los Ríos na konci svojho prejavu povedal: „Dnes oslavujeme nielen otvorenie Auly Cervantesovho inštitútu na pôde Univerzity Komenského, ale aj začiatok tímovej práce všetkých tu prítomných na základe dohody medzi španielskym Cervantesovým inštitútom a Univerzitou Komenského v prospech rozvoja výučby španielskeho jazyka a akademických a kultúrnych vzťahov medzi našimi dvoma krajinami, ktorá bude na Slovensku nepochybne odrazom súčasného demokratického, moderného, tolerantného, inkluzívneho Španielska, hrdého na svoje kultúrne a jazykové bohatstvo.”

Na kultúrne aktivity, kurzy španielčiny, konferencie, didaktické stretnutia a organizovanie školení pre učiteľov španielčiny sa už tešíme. 

Doc. Dr. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.,
Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK