Predaj nehnuteľností nachádzajúce sa v k.ú. Martin, Vrútky a Mošovce

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UK v Bratislave - pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Martin, pozemky a stavby nachádzajúce sa v k.ú. Vrútky a pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Mošovce.


25. 07. 2018 00.00 hod.
Od: Tajomníčka JLF UK

 

1. Informácia o OVS Sklabinská, Vrútky, Mošovce

     1.1. Podmienky OVS Sklabinská
            Kúpna zmluva Sklabinská

     1.2. Podmienky OVS Vrútky
            Kúpna zmluva Vrútky

     1.3. Podmienky OVS Mošovce
            Kúpna zmluva Mošovce