Zomrel bývalý rektor UK prof. Miroslav Kusý

Dňa 13. februára 2019 zomrel vo veku 87 rokov prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc. Filozof, politológ, vysokoškolský pedagóg a publicista bol rektorom Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1990 – 1991.


Narodil sa 1. decembra 1931 v Bratislave. Vyštudoval Filozoficko-historickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe. V čase svojho prvého pôsobenia na UK zaviedol v rokoch 1959 – 1962 na filozofickej fakulte prvý systematický kurz marxistickej teórie poznania v republike. Pre študentov a ašpirantov Prírodovedeckej fakulty UK vypracoval koncepciu výučby filozofie pre prírodovedcov. V posledných rokoch sa zameral na teóriu ľudských práv a otázky národnostných menšín. V roku 1977 bol jedným z prvých troch signatárov Charty ´77, ktorí požadovali, aby vláda ČSSR dodržiavala ľudské práva.

Z univerzity ho prepustili, vylúčili ho zo strany a počas normalizácie pracoval ako robotník. V roku 1989 bol 10 týždňov vo väzení, kde čakal na súdny proces „pre zradu a podvracanie republiky“.

Počas Nežnej revolúcie sa stal podpredsedom Verejnosti proti násiliu (VPN). Pôsobil tiež ako kancelár prezidenta Václava Havla pre Slovensko či poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR.

V rokoch 1990 – 1991 viedol Univerzitu Komenského ako rektor. V rokoch 1990 – 1996 viedol Katedru politológie FiF UK a ako profesor na nej pôsobil do roku 2002.

Počas života získal viacero vyznamenaní a ocenení za svoju činnosť. Je autorom alebo spoluautorom množstva publikácií.

(Zdroj: CSÁDER, Viliam. Rektori Univerzity Komenského 1919 – 2009. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009, s. 163 165.)

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka akademickej obce s prof. M. Kusým sa uskutoční v utorok 19. februára 2019 v Aule UK.