ŽIJEM VEDU NAŽIVO 2018

21. decembra 2018 (piatok), 8.00 hod., Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynské luhy 4, Bratislava


Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) vás dňa 21. decembra 2018 (piatok) o 8.00 hod. pozýva na oficiálny 1. ročník výročnej konferencie Žijem vedu naživo 2018.

V rámci programu vystúpia s krátkou popularizačnou prednáškou štyria experti z rôznych vedných odborov: právnik Martin Husovec pôsobiaci v Holandsku, psychologička Zuzana Kasanová z Leuven univerzity v Belgicku, archeológ Peter Pavúk z Karlovej univerzity v Prahe a chemik Ján Tkáč zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave, nedávno ocenený už druhým ERC grantom.

Hlavným cieľom konferencie je podpora otvoreného dialógu vedeckej komunity. Preto sa v rámci programu kladie veľký dôraz aj na diskusiu. Tá bude zameraná na financovanie vedy a vývoj vedeckej kariéry v akadémii a/alebo v priemysle. Debatu povedie skúsený moderátor RTVS Martin Strižinec. V diskusnom bloku sa vyjadria ​aj zástupcovia ministerstva školstva, študentov, vysokoškolských pedagógov, zástupcovia iniciatív angažujúcich sa v oblasti vedy a vzdelávania, a tiež súkromné firmy zamerané na R&I. 

Novinkou v programe bude aj sekcia venovaná podpore spolupráce a vytváraniu kontaktov medzi študentmi, akademikmi, rôznymi iniciatívami, start-upmi a firmami s vedeckým zameraním. Účastníkom predstavia svoju činnosť, možnosti stáží, odbornej praxe alebo pracovných pozícií, čím prispejú k zvýšeniu povedomia o kariérnych možnostiach vedcov a študentov.  

V závere programu bude vyhlásený víťaz súťaže ZvedaVec roka, do ktorej sa už teraz môžu zapojiť študenti doktorandského štúdia všetkých vedných odborov. Mladí a nádejní vedci majú možnosť predstaviť verejnosti, akému výskumu sa venujú a zároveň jeden z nich získa finančnú odmenu 500 eur od WebSupport-u.  

Organizáciu zabezpečuje tím platformy ​ŽIJEMVEDU.SK​ a hlavnými partnermi konferencie sú FSEV UK v Bratislave a Nadácia ESET.

Registrácia účastníkov prebieha do 30. novembra 2018. Konferenciu bude možné sledovať aj prostredníctvom živého prenosu na stránke ŽIJEMVEDU.SK.

Viac informácií o konferencii TU