Žiak s viacnásobným postihnutím v škole

21. marec 2018 (streda) o 9.00 hod., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Račianska 59, Bratislava


Dňa 21. marca 2018 (streda) sa o 9.00 hod. na Katedre špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského uskutoční odborný seminár s názvom Žiak s viacnásobným postihnutím v škole.

Cieľom odborného seminára je poukázať na 50. ročnú tradíciu vyučovania žiakov s viacnásobným postihnutím a jej špecifiká v inštitucionálnom prostredí. Odborný seminár sa koná pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Spojenej školy na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave. 

Pozvánka a program