Zdravé obličky pre každého

22. marca 2019 (piatok), 7.45 hod., Hotel Turiec, Ul. A. Sokolíka 2, Martin


Dňa 22. marca 2019 sa v Martine uskutoční celoslovenský transplantačno-nefrologický seminár a krajský nefrologický seminár pri príležitosti Svetového dňa obličiek Zdravé obličky pre každého. Seminár organizuje Občianske združenie Darovaný život pod záštitou dekanky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (JLF UK) prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc., a generálneho riaditeľa UNM MUDr. Dušana Krkošku, PhD., MBA.

Program semináru.